Follow by Email

יום שישי, 3 בדצמבר 2010

על תתנו למפעל הפיס לבלבל אותכם


לאחרונה שוב יש מתקפת יחצי ציבור של מפעל הפיס,שישיות חוזרות בהגרלות הלוטו - אירוע סטטיסטי נדיר - והצגה של מפעל הפיס כחגיגה,אנחנו בחג החנוכה ובחג החנוכה יש ניסים?
דוגמאות אחרונות:
מספרי המזל הופיעו פעמיים: "כל יום קורים נסים" - כתבה בYNET .
אולי תתנו לכדורים של הפיס שם? - או כמו שימשהי כתבה בפייסבוק: רק מפעל הפיס נותן לכדורים מכוערים עם רווחים בשניים להיות הפריזוטורים שלהם.
מפעל הפיס קנה את זכיות הפירסום ברייק ההדחה באח הגדול


על תתנו למונופול העושק לבלבל אותכם, הלוטו הישראלי הוא אחד הלוטויים הגרועים בעולם, זהו לוטו עושק,זה לוטו שגם עם זכית רוב הסיכויים שהפסדת כסף:
*אתה צריך 4 פרסים של 3/6 רק לכיסוי מחירו של טופס לוטו מלא
*רוב הפעמיים פרס של 4/6 מכסה בקושי את מחירו של טופס לוטו מלא שעולה 40.6 שח
*באיזה עוד מדינה פרס אחרון מספיק לקנות רק 2 טבלאות לוטו?,אומנם פרס של 3/6 בלוטו בלי חזק שווה 10 שקלים,שמספיקים לקנות 3 טבלאות - אבל רגע אי אפשר לקנות מספר אי זוגי של טבלאות....
*ואז סוף כל סוף יש לך 5/6 בטבלת לוטו בלי חזק...מה קיבלת על זה? 500 שקל עלובים?
*הרבה אנשים שולחים כמה טבלאות עם מספרים קבועים,נסיתם פעם לשלוח לוטו רב הגרלתי על פחות מ10 טבלאות? -אי אפשר.

כל הלוטו מתוכנת שרק אלו שזכו ברמות הפרס הממש גבוהות יזכו בגדול,כל שאר הזוכים סביר להניח שהפסידו קצת כסף או קיבלו כיסוי ורווח של כמה עשרות שקלים.
זה מאוד יפה שנכון 11/2010 יש 84 מיליונרים חדשים בלוטו,אבל מה על כל שאר הפראריים שזכו ועדיין הפסידו כסף?

לא רק אני אומר שהלוטו שלנו הוא אחד הלוטויים הגרועים בעולם,בסוף 2009 היתה כתבה באחד העיתוניים בה השוואה בין הלוטו הישראלי לשאר הלוטויים - הלוטו שלנו הפסיד שם בגדול,מאז אי אפשר למצוא את הכתבה:מעניין למה...
ולא שמפעל הפיס מסכנים וצריך לרחם עליהם - ממש לא ,כל שנה רווחי שיא
הכנסות מפעל הפיס הסתכמו בשנת 2009 ב- 4.51 מיליארד ₪; גידול של 14% לעומת 2008 - מאתר הפיס שלא יקבל לינק ממני.
כיתות לימוד,מתנסים,מחשב לכל ילד הם פעילויות ראיות שמומנו מרווחי מפעל הפיס אבל מה עם כל הלקוחות של הפיס שיוצאים בהרגשה רעה כאשר זכו בכמה פרסים ועדין הפסידו כסף?

יש אלפי לוטויים מרכזיים בכל מדינה(יש מדינות שיש להם יותר מלוטו אחד),אף אחד מהם לא פשט את הרגל ,רובם ככולם ריווחים גם במדינות קטנות מישראל - אצל רובם ככולם(כי באמת לא בדקתי את כל הלוטויים)יש פרסים נורמאלים גם "למסכנים" שקיבלו 4/6.

ולא,אני לא אומר שכל פעם שאני זוכה במשהו בלוטו אני צריך שיהיה כיסוי למחיר - ממש לא!! ,אבל מה שקורה כאן זה פשוט בושה בחסות המדינה.
אותה מדינה שמוציאה חוקיים מטומטמים כמו חוק איסור הימורים באניטרנט ומצד שני לא מפקחת על שני המונופלי ההימורים החוקיים בישראל עם יחסי הזכייה הגרועים העולם

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM