Follow by Email

יום ראשון, 3 בינואר 2010

דוגמא מצויינת לסקיפ

לנצח את הלוטו עם טבלת סקיפסקיפ זה השכיחות של כמה פעמיים מספר לא הופיע מהגרלה אחת להגרלה שנייה,כאשר סקיפ 1 זה
מספר שהופיע בהגרלה קודמת. לטבלאות הסקיפ יש גם צד נוסף בשם היט,שמראות מהי ההסתברות שמספר שלא הופיע בהגרלה מסויימת יופיע בהגרלה החדשה, מספרים האלו של ההיט מופיעים בהגרלה החדשה בדרך כלל לאחר מספר מסויים של סקיפ או שהם מתאימים לאיזשהוא "שבלונה" מסויימת. X=יצא
בדרך כלל מחפשים שבלונות כאלו בטבלאת הסקיפ(בטבלאות שלי זה לא מוצג ככה)
1. XX12345 2. X1X12345 or 3. X12X12345
כלומר מחפשים מספרים שיצאו בהגרלות הקרובות,למשל הסבר על השבלונה הראשונה מצד שמאל
XX12345 מספר לא הופיע 5 פעמים עד שב2 הגרלות אחרונות הופיע פעמיים
הX הוא ההגרלה שעליה אנחנו עובדים האחרון מצד שמאל

כאמור הטבלאות שאני מפרסם מהתוכנה שלי לא כלכך מראות את מה שכתבתי למעלה כי אילו טבלאות ליותר מתקדמים,אבל זה לא אומר שאי אפשר לעבוד איתם. לדוגמא בתמונה סקיפ רק של ההגרלה החדשה,90+ הגרלות, בקו אדום המספרים שהיתי אמור לשחק בלוטו ולקבל 4/6!!, אני מחפש איפה מופיע המשבצת הירוקה הכי רחוק ומשחק על המספרים האלו, תראו למשל את מספר 1 שמקיים באיזשהוא אופן את השבלונות שכתבתי קודם
X1234567X
גם ככה מספר 27
3 1 1 3 1 1 1
1=X

מה זה טבלת סקיפ
עכשיו בדרך כלל כל תוכנה יש לה הצגה משלה של נושא הסקיפ,למשל תוכנה אחרת שלי מציגה את הסקיפ של הגרלות הלוטו ככה - כל ההגרלות

Number: 1
* Skips > 15 2 0 3 5 4 6 1 11 6 1 11 9 2 0 0 0 0 3 0 3 27 7 4 10 4 1 2 1 0 4 4 5 4 0 1 2 5 0 0 3 0 3 3 2 4 4 11 1 3 2 2 5 3 2 0 2 1 4 1 8 2 4 10 6 3 4 1 2 8 0 18 9 7 0 0 11 5 10 19 10 1 6 0 3 4 10 0 4 2 14 19 9 0 4 1 5 0 7 6 30 1 5 11 3 9 2 1
* Median Skip: 3

median=חיציון אמצע
אבל אתם יודעים מה אתם מחפשים בטבלה הסקיפ.
בעתיד אני יכתוב מדריך איך לסדר טבלת סקיפ באקסל

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM