Follow by Email

‏הצגת רשומות עם תוויות סקיפ. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות סקיפ. הצג את כל הרשומות

יום ראשון, 14 בפברואר 2010

סטטסטיקה לוטו וסקיפ ומספרים חמים להגרלת לוטו 16.02 יום שלישי

זה סטטסטיקה לוטו להגרלת יום שלישי, הנתונים הראשונים בניתוח לוטו הם סקיפ
מתחת כל מספר כזה הממוצע סקייפ Median Skip,
כלומר יותר נכון להגיד נקודת החציון.
לקראת הסוף שכיחות כללית של הסקייפ ומיד אחרי זה שכיחות לוטו                               Lotto-6 SKIP Chart
                               ------------------
        Number: 1
* Skips >  15  2  0  3  5  4  6  1  11  6  1  11  9  2  0  0  0  0  3  0  3  27  7  4  10  4  1  2  1  0  4  4  5  4  0  1  2  5  0  0  3  0  3  3  2  4  4  11  1  3  2  2  5  3  2  0  2  1  4  1  8  2  4  10  6  3  4  1  2  8  0  18  9  7  0  0  11  5  10  19  10  1  6  0  3  4  10  0  4  2  14  19  9  0  4  1  5  0  7  6  30  1  5  11  3  9  2  1  6  1  9
* Median Skip:  3

        Number: 2
* Skips >  6  1  11  1  3  0  7  0  0  2  0  4  3  0  9  1  0  2  3  1  11  7  7  10  1  14  9  7  2  1  4  6  3  1  5  3  0  2  3  10  6  3  1  11  0  0  2  10  2  2  4  0  4  1  4  9  3  1  3  22  4  1  5  10  2  12  0  2  16  6  0  2  4  9  7  0  5  1  1  0  1  11  4  4  7  0  0  1  1  1  10  3  2  5  5  7  1  6  8  3  3  16  4  1  8  8  0  4  4  0  2  4  0  16  0  3  0  9  15  3
* Median Skip:  3

        Number: 3
* Skips >  1  24  12  0  6  4  0  0  1  1  3  4  0  8  8  7  4  2  1  2  0  10  8  12  1  8  12  8  0  5  1  0  6  2  2  0  8  6  10  1  4  0  3  10  1  4  11  0  0  2  3  2  9  2  0  0  4  8  2  8  3  1  0  4  0  0  1  2  4  11  3  0  4  0  1  0  0  4  9  3  0  3  0  3  0  1  1  3  1  1  4  0  0  13  3  2  5  1  3  4  0  3  4  9  2  0  0  9  8  2  11  0  3  8  5  1  5  10  18  3  0  1  0  9  8  2  2  1  0  7  8  0
* Median Skip:  2

        Number: 4
* Skips >  19  0  1  0  15  1  4  3  1  0  9  13  1  14  10  13  6  2  25  3  1  7  1  8  8  0  4  20  5  8  4  2  11  0  7  7  1  10  8  0  1  5  8  3  2  13  1  7  8  10  11  0  4  4  8  3  4  5  13  7  10  7  1  1  0  3  0  15  2  2  3  1  1  0  9  0  4  2  0  5  2  7  0  4  7  6  10  0  17  3  0  2  0  6  6  0  11  8  7
* Median Skip:  4

        Number: 5
* Skips >  2  2  0  2  0  20  0  1  8  11  24  1  1  10  2  1  11  13  0  8  6  0  3  9  1  9  4  8  5  4  4  5  0  0  11  4  9  1  5  6  5  4  11  6  0  25  12  0  1  3  7  5  1  2  5  4  0  4  12  1  5  1  2  8  3  1  17  3  3  0  4  0  6  15  3  10  2  3  0  1  8  0  0  6  2  0  8  3  4  0  9  9  3  1  5  1  2  18  1  12  9  5  2  19
* Median Skip:  4

        Number: 6
* Skips >  3  4  2  3  0  14  7  5  1  2  9  12  11  17  1  0  10  2  0  2  0  5  0  1  0  6  2  3  1  1  2  4  0  10  3  14  2  3  1  2  11  3  9  3  6  0  4  11  4  4  14  6  5  0  8  2  7  1  2  6  1  5  2  1  2  3  2  4  0  2  5  5  6  23  6  2  8  7  2  2  3  0  5  23  17  0  19  4  4  0  1  0  0  3  18  0  4  5  0  3  2  2  3  0  11  6  0  4  5  0  2  2  3  0  3  2  3
* Median Skip:  3

        Number: 7
* Skips >  2  2  8  2  10  1  5  2  7  0  0  28  0  5  11  3  8  7  3  0  7  14  3  4  7  10  1  17  15  10  6  10  0  8  7  3  1  0  0  17  1  2  20  6  0  14  4  6  1  2  0  0  0  0  0  1  3  1  1  9  4  2  7  1  0  0  11  2  0  0  2  4  1  0  2  4  0  5  0  14  2  26  3  1  0  6  3  2  14  2  11  3  15  22  1  6  3  0  15  8  9  3  6
* Median Skip:  3

        Number: 8
* Skips >  0  7  2  2  7  12  1  4  0  0  3  8  0  11  3  5  0  7  0  5  1  9  0  0  0  0  3  1  3  3  2  6  3  5  4  1  3  6  2  1  1  0  12  0  0  0  11  2  0  10  1  2  1  3  2  2  8  3  15  1  7  1  1  3  1  8  2  6  5  2  8  6  7  0  0  9  13  6  6  5  1  7  5  11  6  3  6  1  8  11  4  6  7  3  15  1  7  0  2  9  12  2  3  4  2  1  20  2  2  4  12  3  0  1  3  0  0  5  2  15  0  12
* Median Skip:  3

        Number: 9
* Skips >  2  6  4  5  0  1  0  2  1  4  2  0  3  2  11  0  2  1  0  0  3  8  1  1  1  2  4  1  12  1  0  2  13  2  17  25  0  1  3  1  12  7  6  12  5  1  6  2  2  4  8  14  2  7  15  2  10  6  2  5  1  3  0  2  0  0  5  0  4  1  0  1  0  9  10  8  11  13  5  6  1  4  6  9  0  13  5  0  5  1  1  6  6  8  9  1  2  2  1  8  4  3  6  5  1  2  3  4  35  6  4  7  1  0
* Median Skip:  3

        Number: 10
* Skips >  7  5  0  5  7  0  3  7  1  5  0  0  7  0  23  3  9  1  1  3  1  7  1  6  15  0  1  4  3  7  3  0  0  2  2  11  6  13  19  0  3  1  13  6  5  1  9  0  5  11  4  0  5  6  1  2  6  5  1  20  1  3  1  1  7  4  2  0  1  1  1  0  1  1  7  5  3  0  6  17  7  21  7  0  7  2  2  2  1  1  1  1  9  4  0  7  0  0  4  5  0  1  0  7  2  8  7  10  11  3  3  7  2  8  5  6  0  1
* Median Skip:  3

        Number: 11
* Skips >  2  3  8  2  3  4  3  0  8  6  1  8  1  4  1  3  3  14  3  20  4  1  0  0  1  13  3  0  3  3  7  7  0  5  8  2  1  10  3  12  5  0  2  1  1  0  0  7  0  19  1  3  3  7  0  17  1  2  21  1  8  17  8  8  7  0  5  1  0  1  5  4  2  13  3  5  1  4  1  13  0  3  3  12  10  4  11  1  0  5  2  4  5  6  0  0  7  5  5  10  0  1  0  10  2  3  0  6  4  3  1  0  6  8  5  0  3  0
* Median Skip:  3

        Number: 12
* Skips >  7  1  9  1  18  7  2  1  2  2  6  6  8  5  1  0  3  1  16  22  1  2  4  31  1  6  4  4  0  1  1  5  8  4  11  0  15  10  0  1  10  21  6  1  2  1  1  0  1  1  21  4  4  0  1  6  7  6  0  0  3  3  20  1  5  6  7  0  1  8  1  1  3  8  0  0  4  2  5  4  19  4  2  1  6  2  5  2  8  0  0  5  14  2  5  0  15  2  10  0  10  6  4  0  2  0
* Median Skip:  3

        Number: 13
* Skips >  16  1  5  8  7  6  2  0  0  0  1  13  3  1  0  11  0  18  7  8  6  1  4  4  0  2  3  6  19  12  4  23  1  9  3  0  0  9  17  1  7  2  0  0  0  50  2  1  13  8  0  22  10  2  17  6  2  3  5  3  0  4  4  2  3  1  1  2  5  2  0  5  2  1  7  4  11  9  5  10  6  2  3  8  5  4  9  28  3  7  9  2
* Median Skip:  4

        Number: 14
* Skips >  0  0  1  6  1  13  12  9  4  3  0  7  3  1  22  10  8  1  2  7  1  0  3  0  5  2  7  0  2  6  16  3  10  4  5  6  12  1  1  3  3  9  1  0  4  2  0  12  9  4  1  5  9  10  4  1  0  7  9  3  17  12  0  3  4  0  4  0  1  2  0  8  1  3  2  5  5  2  14  4  14  8  0  3  1  4  2  7  28  0  1  3  25  8  0  14  2  0  0  4  0  3  0  6  1  9  5  1  0  0  0
* Median Skip:  3

        Number: 15
* Skips >  10  0  3  0  1  12  0  1  2  6  10  5  3  5  3  11  3  3  3  15  4  9  5  0  0  1  3  5  7  0  2  0  2  1  7  19  10  9  0  0  8  9  2  1  10  3  8  6  7  3  6  3  4  1  7  16  2  16  0  1  7  3  5  6  5  2  2  1  0  0  6  3  1  4  7  1  0  32  6  1  8  3  9  5  1  3  0  2  6  2  1  8  4  3  2  7  7  4  7  11  26  15  2  7  4  2
* Median Skip:  3

        Number: 16
* Skips >  4  2  0  1  13  5  1  2  25  4  5  0  4  4  2  0  8  2  0  8  1  9  1  1  7  0  0  13  7  2  8  0  6  0  8  3  0  2  0  4  0  0  6  8  7  7  1  1  11  1  5  5  13  3  16  2  6  15  8  1  0  9  9  2  9  0  0  22  4  6  6  2  6  5  11  1  0  8  3  0  21  0  0  16  18  7  4  14  1  2  1  7  13  5  1  0  3  1  6  1  13  1  6
* Median Skip:  4

        Number: 17
* Skips >  8  1  2  5  18  1  1  3  3  2  0  9  5  0  5  4  2  11  7  7  6  1  0  4  0  6  5  0  7  18  1  0  6  5  17  8  1  6  3  1  3  3  0  4  3  8  6  0  7  14  0  0  7  8  13  2  0  13  2  2  15  13  6  2  0  10  1  1  0  0  2  2  2  0  0  2  1  0  6  0  6  3  0  7  3  6  4  2  1  12  7  4  8  2  3  0  4  1  6  5  4  7  0  2  1  5  4  9  5  2  0  6  0  1  2  1  5  1  5  1  0  2
* Median Skip:  3

        Number: 18
* Skips >  1  1  12  2  1  21  2  0  1  6  2  2  12  0  1  10  3  5  4  0  5  0  2  3  4  1  2  0  7  8  0  5  5  5  7  3  2  0  8  4  0  5  11  3  19  5  2  7  3  6  4  12  2  2  6  15  6  10  9  5  11  8  5  5  17  0  2  1  0  10  13  0  7  0  0  4  2  11  0  5  0  0  2  2  4  2  2  11  3  1  5  2  29  1  0  7  6  2  0  6  1  21  12  0  1  21  1
* Median Skip:  3

        Number: 19
* Skips >  3  0  3  6  1  7  1  0  3  0  2  5  2  7  3  2  0  10  15  8  2  6  7  18  0  2  1  2  16  7  4  6  1  12  9  3  0  9  4  10  1  5  8  17  2  1  2  2  3  14  2  9  9  2  0  15  13  13  8  1  3  0  4  1  28  7  1  4  12  1  0  2  7  3  0  0  6  10  5  0  9  1  0  3  5  0  2  1  0  9  11  5  6  4  11  24  2  15  0  7  4
* Median Skip:  3

        Number: 20
* Skips >  4  5  7  11  7  0  4  6  6  4  5  0  10  4  2  7  3  1  0  0  2  5  3  0  6  1  10  2  4  0  5  0  0  7  4  4  0  2  4  0  13  8  0  9  8  8  10  7  0  13  10  6  0  5  1  3  1  3  3  1  0  4  1  1  8  7  11  3  8  0  0  24  9  6  5  0  0  5  0  5  14  0  1  10  6  1  15  1  0  20  2  6  19  0  1  4  5  4  10  6  1  0  1  1  3  1  2  2  7  6  10  9
* Median Skip:  4

        Number: 21
* Skips >  0  4  12  15  1  8  0  10  1  0  1  6  4  2  0  1  5  1  1  5  3  10  5  0  3  9  7  0  2  5  12  8  0  1  0  1  0  10  14  2  0  3  2  2  0  3  4  0  0  2  9  4  0  4  9  0  3  0  8  6  0  0  5  0  2  0  8  2  2  9  3  6  3  0  0  1  2  3  4  5  0  5  7  2  6  22  3  3  0  4  3  7  12  1  8  0  1  0  2  3  22  9  18  11  4  1  1  0  5  0  2  3  6  5  0  5  7  1  4  1  1  1  21  2
* Median Skip:  3

        Number: 22
* Skips >  4  0  1  4  3  4  1  3  7  12  0  2  13  4  11  3  4  6  2  8  5  1  15  9  6  6  5  0  6  11  4  1  2  5  10  1  7  9  0  4  4  2  0  5  0  0  8  10  2  4  0  0  3  2  0  22  0  8  0  6  10  7  0  1  1  5  3  4  4  5  3  4  5  2  2  1  12  5  13  4  7  2  7  1  5  4  3  6  7  2  0  1  5  20  0  11  18  12  6  4  1  0  3  6  1  6  2  6  0  1  1  3  8
* Median Skip:  4

        Number: 23
* Skips >  0  5  7  7  4  2  4  7  10  7  2  0  1  10  0  10  2  11  2  0  12  4  2  9  4  4  3  0  0  0  20  7  1  9  8  1  0  0  1  4  3  0  5  0  1  14  0  1  0  10  2  0  17  8  5  2  32  2  2  12  15  1  11  0  3  5  0  6  8  6  1  12  0  2  5  8  4  1  8  0  1  1  1  6  4  1  8  2  5  12  0  9  25  0  3  0  1  15  1  10  0  7  1  0  12  0  2  9
* Median Skip:  3

        Number: 24
* Skips >  1  0  3  2  10  1  0  0  0  10  3  3  2  4  1  3  13  1  6  3  1  1  2  13  5  9  1  2  8  0  2  3  2  2  6  1  8  0  9  1  12  2  2  5  5  0  7  5  0  4  3  6  0  5  21  3  13  0  5  6  4  5  1  0  1  1  7  1  0  3  0  1  4  0  1  4  0  17  8  13  0  18  3  0  3  14  3  6  1  3  3  13  0  1  0  5  0  3  3  0  4  4  5  1  2  2  9  2  1  6  3  7  7  9  1  2  18  12  7  1  1  3  0  7  0  2  0
* Median Skip:  3

        Number: 25
* Skips >  6  4  0  0  33  12  2  0  2  4  3  2  1  0  9  2  5  1  3  3  0  2  15  1  0  16  6  3  8  14  9  3  2  1  5  2  2  3  1  20  8  18  2  2  8  10  7  4  6  0  8  1  9  6  3  0  10  5  18  9  0  10  2  10  1  8  1  4  5  7  1  1  13  4  18  4  6  8  2  2  1  3  1  9  2  1  22  1  13  0  7  0  4  3  1  0  0  0  7  2  0  8  6
* Median Skip:  3

        Number: 26
* Skips >  11  1  1  4  2  18  12  1  2  3  3  0  8  4  2  1  3  0  9  10  13  2  7  2  6  6  6  0  15  1  4  1  3  8  4  1  3  1  1  0  6  8  8  10  1  1  6  1  0  0  2  8  4  0  0  0  6  3  1  11  1  0  3  0  1  3  0  3  12  1  21  3  4  9  17  4  6  0  6  0  1  3  5  17  3  6  4  5  1  3  3  1  0  4  7  4  4  3  7  11  11  3  13  2  1  0  3  20  19  2  10  2
* Median Skip:  3

        Number: 27
* Skips >  0  2  5  3  0  1  0  7  3  0  1  4  4  8  13  4  8  20  0  1  1  7  6  9  4  1  14  0  1  21  4  9  3  0  4  1  9  1  1  11  3  7  3  12  2  5  1  4  0  3  9  3  0  1  0  2  2  0  4  17  0  3  2  6  0  2  6  14  1  13  2  4  0  9  16  0  5  10  1  2  7  6  4  8  7  4  5  3  8  10  0  11  1  13  4  0  4  5  4  0  2  10  9  13  8  1  9  7
* Median Skip:  4

        Number: 28
* Skips >  4  0  1  3  0  13  9  1  13  3  6  3  17  10  7  8  3  3  15  13  8  6  3  3  2  4  3  5  4  0  0  2  1  2  8  3  16  2  4  1  6  0  0  2  16  5  2  9  3  0  2  2  1  1  11  1  0  2  11  0  2  4  3  0  6  2  6  2  10  0  2  7  6  2  0  1  15  1  5  3  1  1  3  9  1  6  0  1  0  20  7  4  2  24  1  1  3  0  1  10  0  10  2  1  12  5  3  7  1  9  4  4  6  2  2
* Median Skip:  3

        Number: 29
* Skips >  0  16  7  5  12  11  9  0  4  1  0  8  2  5  0  3  5  2  5  0  9  2  5  0  17  1  1  5  2  5  13  0  0  1  2  0  0  9  8  2  4  2  2  13  5  0  0  1  2  2  0  21  3  10  0  5  6  11  4  8  1  8  10  2  4  8  2  1  0  0  12  13  1  5  10  1  4  0  4  1  21  5  5  14  4  0  0  2  0  10  0  0  0  8  1  17  7  0  4  4  16  2  13  17  1  7
* Median Skip:  4

        Number: 30
* Skips >  9  2  0  3  1  6  1  9  6  23  1  4  0  4  1  3  1  3  1  5  3  1  1  9  4  7  0  10  21  6  1  2  11  1  0  2  15  2  3  0  0  12  8  16  7  4  0  0  0  21  2  2  0  0  2  1  3  8  27  7  0  1  0  6  7  4  3  1  10  1  7  10  13  3  0  6  1  1  21  3  0  10  0  11  0  1  0  2  3  0  1  0  6  1  1  5  20  0  0  3  4  0  8  9  6  0  10  6  2  3  12  1
* Median Skip:  3

        Number: 31
* Skips >  1  2  16  11  23  7  2  0  4  0  3  1  1  14  9  0  4  0  0  4  0  0  6  14  2  0  3  8  16  4  3  16  17  2  10  4  2  2  0  7  1  0  5  0  1  1  10  6  15  3  3  0  2  0  0  4  5  13  0  11  5  2  0  0  14  1  6  1  1  9  0  0  4  2  12  0  1  11  1  1  13  0  4  5  2  7  8  0  2  0  5  6  1  2  5  13  1  1  9  5  1  4  2  2  16  1  2  3  9  5  0  4  7  0  10
* Median Skip:  3

        Number: 32
* Skips >  7  17  3  3  0  14  5  6  28  1  1  5  0  1  8  2  2  0  4  2  3  11  7  3  4  1  3  0  9  5  5  7  0  9  0  0  2  14  8  1  12  3  0  1  1  13  0  8  5  0  0  0  8  6  3  1  2  4  4  5  1  4  17  2  0  2  3  5  7  1  9  13  0  1  6  1  4  13  4  1  3  3  6  1  6  13  19  3  0  10  6  16  0  3  7  0  1  3  9  7  8  7  6  1  0  14  0  2
* Median Skip:  3

        Number: 33
* Skips >  3  1  11  3  2  0  2  1  0  1  3  2  3  0  22  4  1  4  2  15  3  13  6  7  5  0  1  17  3  0  3  0  2  12  2  12  7  2  10  5  5  9  17  1  2  4  4  0  0  1  7  1  1  2  4  0  4  4  17  13  4  0  3  7  3  0  1  5  1  3  9  7  0  12  2  5  4  5  17  15  0  3  2  3  0  7  7  13  1  6  9  7  3  0  3  0  1  9  18  2  0  1  10  10  3  4  2  8  0  2  0  1
* Median Skip:  3

        Number: 34
* Skips >  1  0  9  11  1  1  0  5  2  7  8  9  4  4  5  1  0  21  3  4  11  4  0  4  0  7  0  8  0  2  3  0  5  3  5  0  1  4  14  5  0  4  13  9  5  6  1  4  10  0  10  2  3  2  4  2  2  2  4  8  8  2  4  0  7  0  9  5  1  2  4  0  20  0  0  17  3  4  2  1  18  1  2  2  6  0  12  16  4  1  2  12  1  10  3  10  8  7  0  2  9  5  1  2  7  1  0  0  11  3  1  3  14
* Median Skip:  3

        Number: 35
* Skips >  532  0  0  7  1  4  7  1  9  2  5  12  2  0  26  4  1  5
* Median Skip:  4

        Number: 36
* Skips >  544  8  0  6  10  8  22  10  7  4
* Median Skip:  8

        Number: 37
* Skips >  544  4  3  0  3  2  6  5  1  5  0  1  7  9  1  0  24  5
* Median Skip:  3
 

                      *********************************
    * Average Median:  3
    * Median of Skip Medians:  3
    * Sorted Skip Medians:
 2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  8
                      *********************************

                              Total drawings analyzed:  640
    Lotto    Total    MOST drawn  Hits most    LEAST drawn  Hits least
    Number   Hits     with # :    drawn with:  with # :     drawn with:
      1        111         26         25          37          2
      2        120         11         27          37          2
      3        132         20         30          35          1
      4        99          3          24          36          1
      5        104         24         23          35          0
      6        117         27         28          37          1
      7        103         24         22          36          1
      8        122         21         29          36          0
      9        114         24         27          36          1
      10       118         6          25          36          1
      11       118         2          27          37          1
      12       106         2          24          36          1
      13       92          31         21          35          0
      14       111         3          28          36          1
      15       106         11         23          37          2
      16       103         6          21          35          1
      17       122         8          26          36          2
      18       107         3          27          35          0
      19       101         27         20          35          1
      20       112         3          30          36          0
      21       124         8          29          37          1
      22       113         3          26          35          2
      23       108         3          24          36          0
      24       127         9          27          36          2
      25       103         6          23          37          1
      26       112         1          25          36          0
      27       108         6          28          36          1
      28       115         12         24          36          2
      29       106         24         23          35          1
      30       112         10         23          36          0
      31       115         8          28          36          0
      32       108         3          24          36          3
      33       112         3          24          36          1
      34       113         33         23          37          1
      35       18          21         6           18          0
      36       10          2          4           20          0
      37       18          10         5           6           1

יום ראשון, 3 בינואר 2010

דוגמא מצויינת לסקיפ

לנצח את הלוטו עם טבלת סקיפסקיפ זה השכיחות של כמה פעמיים מספר לא הופיע מהגרלה אחת להגרלה שנייה,כאשר סקיפ 1 זה
מספר שהופיע בהגרלה קודמת. לטבלאות הסקיפ יש גם צד נוסף בשם היט,שמראות מהי ההסתברות שמספר שלא הופיע בהגרלה מסויימת יופיע בהגרלה החדשה, מספרים האלו של ההיט מופיעים בהגרלה החדשה בדרך כלל לאחר מספר מסויים של סקיפ או שהם מתאימים לאיזשהוא "שבלונה" מסויימת. X=יצא
בדרך כלל מחפשים שבלונות כאלו בטבלאת הסקיפ(בטבלאות שלי זה לא מוצג ככה)
1. XX12345 2. X1X12345 or 3. X12X12345
כלומר מחפשים מספרים שיצאו בהגרלות הקרובות,למשל הסבר על השבלונה הראשונה מצד שמאל
XX12345 מספר לא הופיע 5 פעמים עד שב2 הגרלות אחרונות הופיע פעמיים
הX הוא ההגרלה שעליה אנחנו עובדים האחרון מצד שמאל

כאמור הטבלאות שאני מפרסם מהתוכנה שלי לא כלכך מראות את מה שכתבתי למעלה כי אילו טבלאות ליותר מתקדמים,אבל זה לא אומר שאי אפשר לעבוד איתם. לדוגמא בתמונה סקיפ רק של ההגרלה החדשה,90+ הגרלות, בקו אדום המספרים שהיתי אמור לשחק בלוטו ולקבל 4/6!!, אני מחפש איפה מופיע המשבצת הירוקה הכי רחוק ומשחק על המספרים האלו, תראו למשל את מספר 1 שמקיים באיזשהוא אופן את השבלונות שכתבתי קודם
X1234567X
גם ככה מספר 27
3 1 1 3 1 1 1
1=X

מה זה טבלת סקיפ
עכשיו בדרך כלל כל תוכנה יש לה הצגה משלה של נושא הסקיפ,למשל תוכנה אחרת שלי מציגה את הסקיפ של הגרלות הלוטו ככה - כל ההגרלות

Number: 1
* Skips > 15 2 0 3 5 4 6 1 11 6 1 11 9 2 0 0 0 0 3 0 3 27 7 4 10 4 1 2 1 0 4 4 5 4 0 1 2 5 0 0 3 0 3 3 2 4 4 11 1 3 2 2 5 3 2 0 2 1 4 1 8 2 4 10 6 3 4 1 2 8 0 18 9 7 0 0 11 5 10 19 10 1 6 0 3 4 10 0 4 2 14 19 9 0 4 1 5 0 7 6 30 1 5 11 3 9 2 1
* Median Skip: 3

median=חיציון אמצע
אבל אתם יודעים מה אתם מחפשים בטבלה הסקיפ.
בעתיד אני יכתוב מדריך איך לסדר טבלת סקיפ באקסל

יום ראשון, 29 בנובמבר 2009

סטטסטיקה לוטו להגרלת הלוטו 1.12.09

בהגרלת הלוטו 28.11 שוב לא היה זוכה בפרס הראשון, ביום שלישי 30 מליון בלוטו ו60 מליון בדאבל בלוף

זה סטטסטיקה לוטו, יותר סטטסטיקה של הסקיפ ולא של השכיחות
לחץ על התמונה להגדלה

סטטסטיקה לוטו 1.12.09
Lotto-6 SKIP Chart
------------------
Number: 1
* Skips > 15 2 0 3 5 4 6 1 11 6 1 11 9 2 0 0 0 0 3 0 3 27 7 4 10 4 1 2 1 0 4 4 5 4 0 1 2 5 0 0 3 0 3 3 2 4 4 11 1 3 2 2 5 3 2 0 2 1 4 1 8 2 4 10 6 3 4 1 2 8 0 18 9 7 0 0 11 5 10 19 10 1 6 0 3 4 10 0 4 2 14 19 9 0 4 1 5 0 7 6 30 1 5 11 3 9

* Median Skip: 3


Number: 2
* Skips > 6 1 11 1 3 0 7 0 0 2 0 4 3 0 9 1 0 2 3 1 11 7 7 10 1 14 9 7 2 1 4 6 3 1 5 3 0 2 3 10 6 3 1 11 0 0 2 10 2 2 4 0 4 1 4 9 3 1 3 22 4 1 5 10 2 12 0 2 16 6 0 2 4 9 7 0 5 1 1 0 1 11 4 4 7 0 0 1 1 1 10 3 2 5 5 7 1 6 8 3 3 16 4 1 8 8 0 4 4 0 2 4 0 16 0 3 0 9

* Median Skip: 3


Number: 3
* Skips > 1 24 12 0 6 4 0 0 1 1 3 4 0 8 8 7 4 2 1 2 0 10 8 12 1 8 12 8 0 5 1 0 6 2 2 0 8 6 10 1 4 0 3 10 1 4 11 0 0 2 3 2 9 2 0 0 4 8 2 8 3 1 0 4 0 0 1 2 4 11 3 0 4 0 1 0 0 4 9 3 0 3 0 3 0 1 1 3 1 1 4 0 0 13 3 2 5 1 3 4 0 3 4 9 2 0 0 9 8 2 11 0 3 8 5 1 5 10 18 3 0 1 0 9 8 2 2 1 0

* Median Skip: 2


Number: 4
* Skips > 19 0 1 0 15 1 4 3 1 0 9 13 1 14 10 13 6 2 25 3 1 7 1 8 8 0 4 20 5 8 4 2 11 0 7 7 1 10 8 0 1 5 8 3 2 13 1 7 8 10 11 0 4 4 8 3 4 5 13 7 10 7 1 1 0 3 0 15 2 2 3 1 1 0 9 0 4 2 0 5 2 7 0 4 7 6 10 0 17 3 0 2 0 6 6 0 11

* Median Skip: 4


Number: 5
* Skips > 2 2 0 2 0 20 0 1 8 11 24 1 1 10 2 1 11 13 0 8 6 0 3 9 1 9 4 8 5 4 4 5 0 0 11 4 9 1 5 6 5 4 11 6 0 25 12 0 1 3 7 5 1 2 5 4 0 4 12 1 5 1 2 8 3 1 17 3 3 0 4 0 6 15 3 10 2 3 0 1 8 0 0 6 2 0 8 3 4 0 9 9 3 1 5 1 2 18 1 12 9 5 2

* Median Skip: 4


Number: 6
* Skips > 3 4 2 3 0 14 7 5 1 2 9 12 11 17 1 0 10 2 0 2 0 5 0 1 0 6 2 3 1 1 2 4 0 10 3 14 2 3 1 2 11 3 9 3 6 0 4 11 4 4 14 6 5 0 8 2 7 1 2 6 1 5 2 1 2 3 2 4 0 2 5 5 6 23 6 2 8 7 2 2 3 0 5 23 17 0 19 4 4 0 1 0 0 3 18 0 4 5 0 3 2 2 3 0 11 6 0 4 5 0 2 2

* Median Skip: 3


Number: 7
* Skips > 2 2 8 2 10 1 5 2 7 0 0 28 0 5 11 3 8 7 3 0 7 14 3 4 7 10 1 17 15 10 6 10 0 8 7 3 1 0 0 17 1 2 20 6 0 14 4 6 1 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 9 4 2 7 1 0 0 11 2 0 0 2 4 1 0 2 4 0 5 0 14 2 26 3 1 0 6 3 2 14 2 11 3 15 22 1 6 3 0 15 8

* Median Skip: 3


Number: 8
* Skips > 0 7 2 2 7 12 1 4 0 0 3 8 0 11 3 5 0 7 0 5 1 9 0 0 0 0 3 1 3 3 2 6 3 5 4 1 3 6 2 1 1 0 12 0 0 0 11 2 0 10 1 2 1 3 2 2 8 3 15 1 7 1 1 3 1 8 2 6 5 2 8 6 7 0 0 9 13 6 6 5 1 7 5 11 6 3 6 1 8 11 4 6 7 3 15 1 7 0 2 9 12 2 3 4 2 1 20 2 2 4 12 3 0 1 3 0 0 5 2

* Median Skip: 3


Number: 9
* Skips > 2 6 4 5 0 1 0 2 1 4 2 0 3 2 11 0 2 1 0 0 3 8 1 1 1 2 4 1 12 1 0 2 13 2 17 25 0 1 3 1 12 7 6 12 5 1 6 2 2 4 8 14 2 7 15 2 10 6 2 5 1 3 0 2 0 0 5 0 4 1 0 1 0 9 10 8 11 13 5 6 1 4 6 9 0 13 5 0 5 1 1 6 6 8 9 1 2 2 1 8 4 3 6 5 1 2 3 4 35 6

* Median Skip: 3


Number: 10
* Skips > 7 5 0 5 7 0 3 7 1 5 0 0 7 0 23 3 9 1 1 3 1 7 1 6 15 0 1 4 3 7 3 0 0 2 2 11 6 13 19 0 3 1 13 6 5 1 9 0 5 11 4 0 5 6 1 2 6 5 1 20 1 3 1 1 7 4 2 0 1 1 1 0 1 1 7 5 3 0 6 17 7 21 7 0 7 2 2 2 1 1 1 1 9 4 0 7 0 0 4 5 0 1 0 7 2 8 7 10 11 3 3 7 2 8

* Median Skip: 3


Number: 11
* Skips > 2 3 8 2 3 4 3 0 8 6 1 8 1 4 1 3 3 14 3 20 4 1 0 0 1 13 3 0 3 3 7 7 0 5 8 2 1 10 3 12 5 0 2 1 1 0 0 7 0 19 1 3 3 7 0 17 1 2 21 1 8 17 8 8 7 0 5 1 0 1 5 4 2 13 3 5 1 4 1 13 0 3 3 12 10 4 11 1 0 5 2 4 5 6 0 0 7 5 5 10 0 1 0 10 2 3 0 6 4 3 1 0

* Median Skip: 3


Number: 12
* Skips > 7 1 9 1 18 7 2 1 2 2 6 6 8 5 1 0 3 1 16 22 1 2 4 31 1 6 4 4 0 1 1 5 8 4 11 0 15 10 0 1 10 21 6 1 2 1 1 0 1 1 21 4 4 0 1 6 7 6 0 0 3 3 20 1 5 6 7 0 1 8 1 1 3 8 0 0 4 2 5 4 19 4 2 1 6 2 5 2 8 0 0 5 14 2 5 0 15 2 10 0 10

* Median Skip: 3


Number: 13
* Skips > 16 1 5 8 7 6 2 0 0 0 1 13 3 1 0 11 0 18 7 8 6 1 4 4 0 2 3 6 19 12 4 23 1 9 3 0 0 9 17 1 7 2 0 0 0 50 2 1 13 8 0 22 10 2 17 6 2 3 5 3 0 4 4 2 3 1 1 2 5 2 0 5 2 1 7 4 11 9 5 10 6 2 3 8 5 4 9 28

* Median Skip: 4


Number: 14
* Skips > 0 0 1 6 1 13 12 9 4 3 0 7 3 1 22 10 8 1 2 7 1 0 3 0 5 2 7 0 2 6 16 3 10 4 5 6 12 1 1 3 3 9 1 0 4 2 0 12 9 4 1 5 9 10 4 1 0 7 9 3 17 12 0 3 4 0 4 0 1 2 0 8 1 3 2 5 5 2 14 4 14 8 0 3 1 4 2 7 28 0 1 3 25 8 0 14 2 0 0 4 0 3 0 6 1

* Median Skip: 3


Number: 15
* Skips > 10 0 3 0 1 12 0 1 2 6 10 5 3 5 3 11 3 3 3 15 4 9 5 0 0 1 3 5 7 0 2 0 2 1 7 19 10 9 0 0 8 9 2 1 10 3 8 6 7 3 6 3 4 1 7 16 2 16 0 1 7 3 5 6 5 2 2 1 0 0 6 3 1 4 7 1 0 32 6 1 8 3 9 5 1 3 0 2 6 2 1 8 4 3 2 7 7 4 7 11 26

* Median Skip: 3


Number: 16
* Skips > 4 2 0 1 13 5 1 2 25 4 5 0 4 4 2 0 8 2 0 8 1 9 1 1 7 0 0 13 7 2 8 0 6 0 8 3 0 2 0 4 0 0 6 8 7 7 1 1 11 1 5 5 13 3 16 2 6 15 8 1 0 9 9 2 9 0 0 22 4 6 6 2 6 5 11 1 0 8 3 0 21 0 0 16 18 7 4 14 1 2 1 7 13 5 1 0 3 1 6 1 13 1

* Median Skip: 4


Number: 17
* Skips > 8 1 2 5 18 1 1 3 3 2 0 9 5 0 5 4 2 11 7 7 6 1 0 4 0 6 5 0 7 18 1 0 6 5 17 8 1 6 3 1 3 3 0 4 3 8 6 0 7 14 0 0 7 8 13 2 0 13 2 2 15 13 6 2 0 10 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 1 0 6 0 6 3 0 7 3 6 4 2 1 12 7 4 8 2 3 0 4 1 6 5 4 7 0 2 1 5 4 9 5 2 0 6 0 1 2 1 5 1 5 1 0 2

* Median Skip: 3


Number: 18
* Skips > 1 1 12 2 1 21 2 0 1 6 2 2 12 0 1 10 3 5 4 0 5 0 2 3 4 1 2 0 7 8 0 5 5 5 7 3 2 0 8 4 0 5 11 3 19 5 2 7 3 6 4 12 2 2 6 15 6 10 9 5 11 8 5 5 17 0 2 1 0 10 13 0 7 0 0 4 2 11 0 5 0 0 2 2 4 2 2 11 3 1 5 2 29 1 0 7 6 2 0 6 1 21 12 0 1

* Median Skip: 3


Number: 19
* Skips > 3 0 3 6 1 7 1 0 3 0 2 5 2 7 3 2 0 10 15 8 2 6 7 18 0 2 1 2 16 7 4 6 1 12 9 3 0 9 4 10 1 5 8 17 2 1 2 2 3 14 2 9 9 2 0 15 13 13 8 1 3 0 4 1 28 7 1 4 12 1 0 2 7 3 0 0 6 10 5 0 9 1 0 3 5 0 2 1 0 9 11 5 6 4 11 24 2

* Median Skip: 3


Number: 20
* Skips > 4 5 7 11 7 0 4 6 6 4 5 0 10 4 2 7 3 1 0 0 2 5 3 0 6 1 10 2 4 0 5 0 0 7 4 4 0 2 4 0 13 8 0 9 8 8 10 7 0 13 10 6 0 5 1 3 1 3 3 1 0 4 1 1 8 7 11 3 8 0 0 24 9 6 5 0 0 5 0 5 14 0 1 10 6 1 15 1 0 20 2 6 19 0 1 4 5 4 10 6 1 0 1 1 3 1 2 2 7 6

* Median Skip: 4


Number: 21
* Skips > 0 4 12 15 1 8 0 10 1 0 1 6 4 2 0 1 5 1 1 5 3 10 5 0 3 9 7 0 2 5 12 8 0 1 0 1 0 10 14 2 0 3 2 2 0 3 4 0 0 2 9 4 0 4 9 0 3 0 8 6 0 0 5 0 2 0 8 2 2 9 3 6 3 0 0 1 2 3 4 5 0 5 7 2 6 22 3 3 0 4 3 7 12 1 8 0 1 0 2 3 22 9 18 11 4 1 1 0 5 0 2 3 6 5 0 5 7 1 4 1 1 1

* Median Skip: 3


Number: 22
* Skips > 4 0 1 4 3 4 1 3 7 12 0 2 13 4 11 3 4 6 2 8 5 1 15 9 6 6 5 0 6 11 4 1 2 5 10 1 7 9 0 4 4 2 0 5 0 0 8 10 2 4 0 0 3 2 0 22 0 8 0 6 10 7 0 1 1 5 3 4 4 5 3 4 5 2 2 1 12 5 13 4 7 2 7 1 5 4 3 6 7 2 0 1 5 20 0 11 18 12 6 4 1 0 3 6 1 6 2

* Median Skip: 4


Number: 23
* Skips > 0 5 7 7 4 2 4 7 10 7 2 0 1 10 0 10 2 11 2 0 12 4 2 9 4 4 3 0 0 0 20 7 1 9 8 1 0 0 1 4 3 0 5 0 1 14 0 1 0 10 2 0 17 8 5 2 32 2 2 12 15 1 11 0 3 5 0 6 8 6 1 12 0 2 5 8 4 1 8 0 1 1 1 6 4 1 8 2 5 12 0 9 25 0 3 0 1 15 1 10 0 7 1 0

* Median Skip: 3


Number: 24
* Skips > 1 0 3 2 10 1 0 0 0 10 3 3 2 4 1 3 13 1 6 3 1 1 2 13 5 9 1 2 8 0 2 3 2 2 6 1 8 0 9 1 12 2 2 5 5 0 7 5 0 4 3 6 0 5 21 3 13 0 5 6 4 5 1 0 1 1 7 1 0 3 0 1 4 0 1 4 0 17 8 13 0 18 3 0 3 14 3 6 1 3 3 13 0 1 0 5 0 3 3 0 4 4 5 1 2 2 9 2 1 6 3 7 7 9 1 2 18 12 7

* Median Skip: 3


Number: 25
* Skips > 6 4 0 0 33 12 2 0 2 4 3 2 1 0 9 2 5 1 3 3 0 2 15 1 0 16 6 3 8 14 9 3 2 1 5 2 2 3 1 20 8 18 2 2 8 10 7 4 6 0 8 1 9 6 3 0 10 5 18 9 0 10 2 10 1 8 1 4 5 7 1 1 13 4 18 4 6 8 2 2 1 3 1 9 2 1 22 1 13 0 7 0 4 3 1 0 0 0

* Median Skip: 3


Number: 26
* Skips > 11 1 1 4 2 18 12 1 2 3 3 0 8 4 2 1 3 0 9 10 13 2 7 2 6 6 6 0 15 1 4 1 3 8 4 1 3 1 1 0 6 8 8 10 1 1 6 1 0 0 2 8 4 0 0 0 6 3 1 11 1 0 3 0 1 3 0 3 12 1 21 3 4 9 17 4 6 0 6 0 1 3 5 17 3 6 4 5 1 3 3 1 0 4 7 4 4 3 7 11 11 3 13 2 1 0 3 20

* Median Skip: 3


Number: 27
* Skips > 0 2 5 3 0 1 0 7 3 0 1 4 4 8 13 4 8 20 0 1 1 7 6 9 4 1 14 0 1 21 4 9 3 0 4 1 9 1 1 11 3 7 3 12 2 5 1 4 0 3 9 3 0 1 0 2 2 0 4 17 0 3 2 6 0 2 6 14 1 13 2 4 0 9 16 0 5 10 1 2 7 6 4 8 7 4 5 3 8 10 0 11 1 13 4 0 4 5 4 0 2 10 9 13 8 1

* Median Skip: 4


Number: 28
* Skips > 4 0 1 3 0 13 9 1 13 3 6 3 17 10 7 8 3 3 15 13 8 6 3 3 2 4 3 5 4 0 0 2 1 2 8 3 16 2 4 1 6 0 0 2 16 5 2 9 3 0 2 2 1 1 11 1 0 2 11 0 2 4 3 0 6 2 6 2 10 0 2 7 6 2 0 1 15 1 5 3 1 1 3 9 1 6 0 1 0 20 7 4 2 24 1 1 3 0 1 10 0 10 2 1 12 5 3 7 1 9

* Median Skip: 3


Number: 29
* Skips > 0 16 7 5 12 11 9 0 4 1 0 8 2 5 0 3 5 2 5 0 9 2 5 0 17 1 1 5 2 5 13 0 0 1 2 0 0 9 8 2 4 2 2 13 5 0 0 1 2 2 0 21 3 10 0 5 6 11 4 8 1 8 10 2 4 8 2 1 0 0 12 13 1 5 10 1 4 0 4 1 21 5 5 14 4 0 0 2 0 10 0 0 0 8 1 17 7 0 4 4 16 2 13 17

* Median Skip: 4


Number: 30
* Skips > 9 2 0 3 1 6 1 9 6 23 1 4 0 4 1 3 1 3 1 5 3 1 1 9 4 7 0 10 21 6 1 2 11 1 0 2 15 2 3 0 0 12 8 16 7 4 0 0 0 21 2 2 0 0 2 1 3 8 27 7 0 1 0 6 7 4 3 1 10 1 7 10 13 3 0 6 1 1 21 3 0 10 0 11 0 1 0 2 3 0 1 0 6 1 1 5 20 0 0 3 4 0 8 9 6 0 10 6 2

* Median Skip: 3


Number: 31
* Skips > 1 2 16 11 23 7 2 0 4 0 3 1 1 14 9 0 4 0 0 4 0 0 6 14 2 0 3 8 16 4 3 16 17 2 10 4 2 2 0 7 1 0 5 0 1 1 10 6 15 3 3 0 2 0 0 4 5 13 0 11 5 2 0 0 14 1 6 1 1 9 0 0 4 2 12 0 1 11 1 1 13 0 4 5 2 7 8 0 2 0 5 6 1 2 5 13 1 1 9 5 1 4 2 2 16 1 2 3 9 5 0

* Median Skip: 2


Number: 32
* Skips > 7 17 3 3 0 14 5 6 28 1 1 5 0 1 8 2 2 0 4 2 3 11 7 3 4 1 3 0 9 5 5 7 0 9 0 0 2 14 8 1 12 3 0 1 1 13 0 8 5 0 0 0 8 6 3 1 2 4 4 5 1 4 17 2 0 2 3 5 7 1 9 13 0 1 6 1 4 13 4 1 3 3 6 1 6 13 19 3 0 10 6 16 0 3 7 0 1 3 9 7 8 7 6 1 0

* Median Skip: 3


Number: 33
* Skips > 3 1 11 3 2 0 2 1 0 1 3 2 3 0 22 4 1 4 2 15 3 13 6 7 5 0 1 17 3 0 3 0 2 12 2 12 7 2 10 5 5 9 17 1 2 4 4 0 0 1 7 1 1 2 4 0 4 4 17 13 4 0 3 7 3 0 1 5 1 3 9 7 0 12 2 5 4 5 17 15 0 3 2 3 0 7 7 13 1 6 9 7 3 0 3 0 1 9 18 2 0 1 10 10 3 4

* Median Skip: 3


Number: 34
* Skips > 1 0 9 11 1 1 0 5 2 7 8 9 4 4 5 1 0 21 3 4 11 4 0 4 0 7 0 8 0 2 3 0 5 3 5 0 1 4 14 5 0 4 13 9 5 6 1 4 10 0 10 2 3 2 4 2 2 2 4 8 8 2 4 0 7 0 9 5 1 2 4 0 20 0 0 17 3 4 2 1 18 1 2 2 6 0 12 16 4 1 2 12 1 10 3 10 8 7 0 2 9 5 1 2 7 1 0 0 11 3

* Median Skip: 3


Number: 35
* Skips > 532 0 0 7 1 4 7 1 9 2 5 12 2 0

* Median Skip: 2


Number: 36
* Skips > 544 8 0 6 10 8 22 10

* Median Skip: 8


Number: 37
* Skips > 544 4 3 0 3 2 6 5 1 5 0 1 7 9 1 0

* Median Skip: 3
*********************************

* Average Median: 3
* Median of Skip Medians: 3
* Sorted Skip Medians:
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 8
*********************************

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM