Follow by Email

יום שישי, 16 באפריל 2010

לוטו 17.04.10 סטטסטיקה ומספרים חמים

לוטוסטטסטיקה לוטו ומספרים
חמים להגרלת לוטו
17.04.10 מוצשסטטסטיקה לוטו ומספרים חמים הגרלת מוצש,בכתום מספרים חמים בלוטו,טבלה שמאלית למעלה היא כל ההגרלות שיש לי מתחתיה שכיחות של רק הלוטו החדש,באמצע מבט ויזואלי על הגרלות אחרונות ומתחתיו שכיחות לפי קבוצות ושכיחות ספרת האחדות. ליד זה מצד ימין שכיחות מה בא עם ואחרי המספרים שבאו בהגרלה הקודמת. טבלת סקיפ תמיד סיבכה אנשים למרות שנתתי הסבר מפורט כאן בתפריט מצד שמאל אז הפעם לא כללתי אותה.

לוטו,סטטסטיקה לוטו להגרלת לוטו מוצש isrlotto.blogspot.com
מקווה שזה יעזור לכם לזכות בלוטו...
נהנתם/עזרתי --->שתפו

Bookmark and Share

лото израиля
נב
בהודעה מפני זאת תמצאו שכיחות של מספר חזק בלוטו

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM