Follow by Email

יום שישי, 19 באוגוסט 2011

שימו לב זכית בלוטו? הסיכוי שתפשוט רגל עלה!

מוסף כלכליסט מאתמול מביא כתבה על מחקר שנעשה בפלורידה ארה"ב,לפי המחקר הסיכוי של זוכה בלוטו לפשוט את הרגל אחרי הזכייה הם בערך 1% כל שנה מהזכייה שזה בערך שיעור כפול משאר האוכלוסיה שלא מהמרת.
המחקר שהיה בשיתוף 3 אוניברסטות נחשבות מצא שמ1900 זוכים בלוטו בפרסים שבין 50 אלף דולר ל150 אלף דולר 1% מהם פשט את הרגל תוך 5 שנים.
המחקר גם מצא שרוב זוכי הלוטו שפשטו את הרגל היו עניים חסרי השכלה,שלא ידעו להתמודד עם הסכומים שקיבלו.
הסכומים שבין 50-150 אלף דולר הוגדרו עלידי המחקר כסכומים משמעותים

אז מה?
איזה מזל שאצלנו המונופול העושק לא מגיע לסכומים כאלו!
50אלף דולר זה בערך 175000 שקל,הפרס היחידי שמגיע לסכום כזה הוא פרס שני בלוטו,ואנחנו נעשקים תחת פרסי עושק הלוטו הגדול,מי עכשיו בכלל זוכר שלפני שבוע פרס של 5/6 בלוטו הביא רק 404 שקל ושבוע לפני פרס של 5/6 היה בסכום של 374 שקל - איזה מזל שיש "אח גדול" ששומר שלא נפשוט את הרגל עלידי נתינת סכומי פרס שהם בפירוש עושק

עד מתאי תשתקו מול העושק הזה? למרות החלומות של כולנו הסיכוי לזכות בפרס ראשון נמוך,רוב הסיכויים שאולי תזכו בפרס קצת יותר קטן,אבל שתזכו ב5/6 ותקבלו פחות מ400 שקל האם תהיו מאושרים מזה? ממש לא.

נהנתם/עזרתי --->שתפו
Bookmark and Share

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM