Follow by Email

יום שבת, 1 בספטמבר 2012

לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש ספטמבר 2012 - אולי זה מה שיביא לכם מזל?

לוטו הורוסקופ ספטמבר 2012


פקטור המזל שלך:
10 - כל כוכבי לכת בסימן טוב בהיבט סימן השמש שלך. מזל טוב שופע. זה מוזר.
9 - מאוד מזל. אל תפספסו את ההזדמנות הזאת!
8 - מאוד מזל!
7 - הסיכויים הם בהחלט עדיין בצד שלך.
6 - מזל מספיק כדי לפחות לנסות.
5 - מזל ניטרלי.
4 - צל מצער.
3 - מזל רע יפה אבל יש עוד תקווה.
2 - מזל רע ממש.
1 - מזל רע מאוד. להישאר במיטה, מסתתר מהעולם. אפילו גס למזוכיסטים.
0 - אני כמעט ולא להתחייב לגורם זה של מזל רע. תמיד יש אור בחשכה. ותזכור, כי יש עוד תיקווה...


טלה

ברי מזל טלה חודש זה נולד 3-7 אפריל.
ימי המזל שלך כל החודש, 11-13 ספטמבר במיוחד, 18-21.
פקטור מזל חודש זה הוא 8.
טלה מזל החודש נולד 15-19 אפריל.
גורם המזל הוא 4 בימיו האומללים: 11 בספטמבר, 23.
כל טלה האחר: המזל שלך הוא 7/8.
מספרי המזל שלך החודש הם 4, 9, 14, 18, 20, 27.

שור

בחודש זה שור המזל "שנולד ב -17 במאי ועד 21.
גורם המזל הוא 7 בחודש זה המזל הגדולים ביותר שלה בימים: 02-06 ספטמבר, 19-21.
בחודש זה שור 'מצער נולד ב -30 באפריל, מאי 01-03.
גורם המזל הוא 4 ימיו האומללים: 11 בספטמבר ועד 12.
כל שור האחר: גורם המזל הוא 6.
מספרי המזל שלך החודש הם 5, 7, 18, ​​25, 29, 31.

תאומים

תאומים הם המזל הממוזל 11 יוני 2012 עד 26 יוני 2013.
בני המזל זה הכי הרבה מזל בחודש זה נולדו יוני 03-07.
פקטור מזל חודש זה הוא 8.
ימי המזל שלך כל החודש, במיוחד 18-21 ספטמבר.
מזל תאומי מזל חודש זה נולד יוני 11-16.
גורם המזל הוא 4/5 מימיו האומללים: 14-15 ספטמבר.
כל בני מזל התאומים אחרים: מזלו הוא 7/8.
מספרי המזל שלך החודש הם 3, 8, 11, 18, ​​25, 33.

סרטן

בני המזל היו סרטן שנולד זה 16-18 יולי.
גורם המזל הוא 6 ימים היותר המוצלחים ש: 1-4 ספטמבר.
את הסרטן האומלל ביותר בחודש זה נולד יוני 26-29.
גורם המזל הוא 2 יותר מצער ביומו: 27 בספטמבר ועד 30.
כל סוגי הסרטן אחרים: פקטור המזל הוא 4.
מספרי המזל שלך החודש הם 6, 11, 29, 32, 38, 41.

אריה

בני מזל חודש זה אריה נולדו 5 אוגוסט עד 9.
גורם המזל הוא 8 ימים היותר המוצלחים ש: 18 בספטמבר ל -21.
את האריה חסרי מזל חודש זה נולד 28-31 יולי.
גורם המזל הוא 4 ימיו האומללים: 4-5 ספטמבר.
כל אריה האחר: המזל שלך הוא 6/7.
מספרי המזל שלך החודש הם 1, 10, 17, 23, 28, 32

בתולה

בני מזל בתולה חודש זה נולד 5-9 ספטמבר.
גורם המזל הוא 7 הימים במזל הגדולים ביותר שלה: 05-10 ספטמבר
אין גורל גרוע לבני מזל בתולה שוב בחודש זה.
כל בתולה אחר: המזל שלך הוא 6.
מספרי המזל שלך החודש הם 4, 7, 11, 18, ​​28, 33.

מאוזניים

בני מזל חודש זה מאוזניים נולדו 5 אוקטובר עד 10.
גורם המזל הוא 8 ימים היותר המוצלחים ש: 19-22 ספטמבר.
את הקילוגרמים חסרי המזל בחודש זה נולדו 28-30 ספטמבר.
גורם המזל הוא 4/5 מימיו חסרי מזל: 2 בספטמבר, 9, 10, 23, 29.
כל ק"ג נוסף: המזל שלך הוא 7.
מספרי המזל שלך החודש הם 2, 7, 9, 11, 28, 34.

עקרב

מזל העקרב הכי הרבה מזל בחודש זה נולד 15-21 נובמבר.
גורם המזל הוא 7 הימים במזל הגדולים ביותר שלה: 1-5 ספטמבר.
לא מזל עקרב מזל החודש.
כל מזל העקרב אחר: המזל שלך הוא 6.
מספרי המזל שלך החודש הם 6, 9, 15, 24, 30, 31.

קשת

מזל קשת החודש נולד ב -4 בדצמבר עד 9.
גורם המזל הוא 7/8 בימים היותר המוצלחים ש: 18-22 ספטמבר.
את בני המזל גדי המצערים נולדו חודש דצמבר 13-18.
גורם המזל הוא 4 ימיו האומללים: ספטמבר 14 עד 15.
כל קשת האחרת: גורם המזל הוא 7.
מספרי המזל שלך החודש הם 8, 12, 17, 22, 36, 38.

גדי

את בני המזל שנולדו במזל הגדי חודש 13-16.
גורם המזל הוא 7 הימים במזל הגדולים ביותר שלה: 14-15 ספטמבר.
חודש זה מצער הגדי נולד ב -24 בדצמבר ועד 29.
גורם המזל הוא 2 מצער יותר בימיו: 28-30 ספטמבר.
כל גדי האחר: גורם המזל הוא 3/4.
מספרי המזל שלך החודש הם: 1, 7, 11, 18, 23, 30.

דלי

חודש זה מזל הדלי נולד פברואר 1-5
גורם המזל הוא 7 - כל החודש, במיוחד 16-17 ספטמבר.
הדלי נולד חסר מזל החודש ב 25-28.
גורם המזל הוא 4/5 הימים חסרי המזל שלהם: 4-5 ספטמבר.
כל שאר דלי: המזל שלך הוא 6.
מספרי המזל שלך החודש הם 3, 5, 18, ​​22, 24, 30.

דגים

הדגים הכי הרבה מזל בחודש זה נולד ב -16 במארס ל -20.
גורם המזל הוא 6 ימים היותר המוצלחים ש: 1-5 ספטמבר.
את מזל הדגים בחודש זה נולד מרס 11-15.
גורם המזל הוא 4/5 הימים חסרי המזל שלהם: 14-16 ספטמבר.
כל מזל הדגים אחרים: פקטור המזל הוא 5.
מספרי המזל שלך החודש הם 6, 13, 16, 25, 39, 42.

שיהיה בהצלחה לאלו שמאמינים לוטו הורוסקופ

מקור וקרדיט Tara Pierce


נהנתם/עזרתי --->שתפו
Bookmark and Share

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM