Follow by Email

יום שלישי, 8 בינואר 2013

עדכון תקרת המס המשולמת על זכיות ממפעל הפיס 2013

מס זכייה בלוטו

העל מ01/01/2013 עודכנה תקרת המס על זכיות בהגרלות הפיס ושאר ההגרלות השונות או פרסים.
תקרת המס בלוטו או על זכיות בהגרלות הפיס החל מחודש ינואר 2013 עומדת על סכומים שגדולים מ-60,720 שח
מס זכייה בלוטו או בהגרלות חלקי יוטל על זכיות שבן 60720 לבין 121,440 ,זהו מס מדורג שסכום המס יהיה על ההפרש בין תקרת המינימום של 60720 לסכומו של הפרס זכייה בלוטו או בכלל ועד תקרת מס זכייה בלוטו המירבית של 121440 שמעלייה תשלמו לאוצר מס של 25% (ראה סעיף הבא) או שאלו את רואה החשבון שלכם.
מס זכייה בלוטו או שאר ההגרלות על סכומים שמעל 121,440 שקל יהיו 25%

השינויים של תקרת המס על זכיות (נתוניים חלקיים) מאתר האוצר
2010 54,960
..
2007 51,240
2006 51,360
2005 50,000

כל הפרטים הנל הם חלקיים, במקרה של שתצתרכו לשלם מס זכייה בלוטו פנו לייעוץ אצל רואה חשבון או עורך דין , כמו שנהוג לעשות בארה"ב במקרה של זכייה (טוב שם המיסוי וחלקות הפרס שונה מאצלנו)
ולמי ה"תודה" על מס זכייה בלוטו ? לנתניהו שהיה שר אוצר...

ובמקרה ששכחתם מה עושים שזוכים בלוטו

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM