Follow by Email

יום רביעי, 24 באפריל 2013

26 מיליון בלוטו - סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת לוטו 2472 יום שבת 27.04

לוטו סטטיסטיקה 27/04


הגרלת לוטו 2472 יום שבת 27.04 ובמוצאי שבת יש 26 מיליון בלוטו כפרס ריאשון ולאחר שאתמול גילו לנו תוצאות הלוטו שיש זוכה אחד בפרס השני בלוטו, יש חצי מיליון כפרס שני. זאת סטטיסטיקה לוטו של מוצאי שבת הגרלת לוטו 2472 של 27/04. סטטיסטיקה לוטו מקיפה, מספרי הלוטו החמים באדום,שכיחיות סקיפ וקבוצות וספרת האחדות בלוטו, אילו מספרי הלוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה ועוד
סטטיסטיקה לוטו מקיפה מספרי הלוטו החמים
כאמור בשבת 26 מיליון בלוטו, להזכירכם סכום פרס ראשון בלוטו מוגבל עד 28 מיליון שקלים וכפול מזה  בדאבל, אגב פעם אחרונה שהיה לנו סכום פרס של 28 מיליון היה במאי 2011

סטטיסטיקה לוטו לפי מיקום
בשבת 26 מיליון בלוטו
גרף שכיחיות הגרלת לוטו 2472
שכיחיות הגרלת לוטו

israel lotto statistics draw 2472 april 27th 2013

מהם הזוגות הכי חמים בהגרלות הלוטו
33 - 0102 0217 0304 1220 1221 1831 2123 2130 2131 2430
34 - 0318 0625 0627 1011 1534
35 - 0212 111536 - 0126 0211 0224 0314 0320 0924 1125


38 - 0814
40 - 2126
41 - 0821
42 - 0831מהן השלישיות הכי חמות בהגרלות הלוטו
10 - 021011 042130 162126
11 - 021124 081421
12 - 082531
Израиль лото ничьей Статистика 2472 27 апреля 2013
שיטות לזכות בלוטו - אממ לא יודע אולי כפי שכתוב בקישור בהודעת הפתיחה הסטט' שתעזור לכם ,רוב המספרים בהגרלות החדשות באים מעד 15 הגרלות אחרונות ,למשל בהגרלת הלוטו האחרונה כל המספרים באו מעד 12 הגרלות שלפניהבטבלה שלפניכם מהיכן באו מספרי הלוטו (סקיפ - כמה הגרלות עברו בין הופעת מספר לחזרתו בהגרלת הלוטו החדשה) בלי חישיבות למיקום

123456הגרלת לוטו
12856182471
9332132470
113310642469
3146222468
1964107132467
1144772466
שיהיה לכולנו בהצלחה

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM