Follow by Email

יום רביעי, 12 ביוני 2013

לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2486 יום שבת 15/06


לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2486

הגרלת לוטו 2486 יום שבת 15.06 לוטו סטטיסטיקה מקיפה להגרלת שבת, אתמול לא היה זוכה פרס ראשון בלוטו ולכן במוצאי שבת הגרלת לוטו 2486 עם פרס ראשון בלוטו של שמונה מיליון שקלים וכחצי מיליוני שקלים כפרס שני. לוטו סטטיסטיקה מקיפה מספרי הלוטו החמים מצוינים בצבע אדום, טבלאות שכיחויות הסקיפ שכיחויות ספרת האחדות ושכיחויות קבוצות בהגרלת הלוטו, אילו מן מספרי הלוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה ועוד - בהצלחה
אסטרטגיה לזכייה בלוטו ניתוח מספרי לוטו
לוטו תוצאות 11.06 ניתוח התוצאות של המספרים הזוכים בלוטו אתמול כל ששת מספרי הלוטו באו מעד שבעה הגרלות לוטו אחרונות, כאשר חמישה מתוך ששת מספרי הלוטו באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות, מכל המספרים הזוכים בלוטו שניים חזרו מהגרלת הלוטו האחרונה, ומספר "21" הופיע גם אתמול לאחר שהופיע רצוף כבר ארבע הגרלות

אסטרטגיה לזכייה בלוטו ניתוח מספרי לוטו לפי מיקום
אסטרטגיה לזכייה בלוטו ניתוח מספרי לוטו
גרף שכיחויות מספרי לוטו  lotto statistics Israel June 15th draw 2486
אסטרטגיה לזכייה בלוטו ניתוח מספרי לוטו
הגרלת לוטו 2486 זוגות לוטו חמים להגרלה הבאה
זוגות לוטו חמים

most comprehensive analytical Israel lotto
 lotto statistics Israel June 15th draw 2486

לוטו 15.06 סטטיסטיקה

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM