Follow by Email

יום שני, 1 ביולי 2013

לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש יולי 2013 - אולי זה מה שיביא לכם מזל?

לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש יולי 2013 - אולי זה מה שיביא לכם מזל?


לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש יולי 2013 מהו סיכוי לזכות בלוטו לפי תאריך לידה? איך נבחר מספרים מזל בלוטו? מהם מספרי המזל בלוטו? לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש יולי 2013 כל מזל וגורם המזל שלו לאיזה מזל כדאי לקנות לוטו החודש לפי לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה ואילו מזלות עדיף שלא, אולי זה מה שיביא לכם מזל וזכייה עם הלוטו

הורוסקופ מזל טלה יולי 2013


 מזל טלה עם מזל בחודש זה נולד ב -1 באפריל ועד 3.
 גורם המזל הוא 8 ימים היותר המוצלחים שלה זה חודש: 05-08 יולי.
 חסרי מזל טלה בחודש זה נולד מרס 27-30.
 גורם המזל הוא 3 הימים חסרי מזל של חודש זה הם, 1-2 ביולי, 25-28.
 שאר טלה: גורם המזל הוא 7.
 מספרי המזל ללוטו שלך החודש הם: 1, 8, 11, 19, 22, 28

הורוסקופ מזל שור יולי 2013


שור הכי הרבה מזל נולד בחודש אפריל 20-24, 27-28.
 גורם המזל הוא 7 ימים עם מזל בחודש זה: 22-29 יולי.
 מזל שור חסרי מזל נולדו בחודש זה 25 באפריל ועד 26.
 גורם המזל הוא 4 מתוך ימיו העלובים של חודש זה, 22-23 ביולי, 27-29.
 שאר השור: גורם המזל של 6.
 מספרי המזל ללוטו שלך החודש הם 3, 9, 11, 18, 22, 26.

הורוסקופ מזל תאומים יולי 2013


מזל תאומים הוא הסימן הכי בר המזל בגלגל המזלות ב -12 שנים!
 אילו עם מזל התאומים בחודש זה נולד ב -1 ביוני ועד 3.
 גורם המזל הוא 7 ימים בחודש זה מזלם: 6-8 יולי.
 מזל תאומים פחות חסרי מזל חודש זה נולדו 25-27 מאי
 גורם המזל הוא 4/5 מהימים לא כל כך ברי המזל בחודש זה ב -18 ביולי, 31.
 כל תאומים אחרים: הסיכוי שלך הוא 6/7.
 מספרי המזל ללוטו שלך החודש הם 5, 9, 12, 13, 25, 33.

מזל סרטן הורוסקופ יולי 2013


הסרטן הוא הסימן של גלגל המזלות מזל 25 יולי 2013-17 יולי 2014.
 סוגי הסרטן שהחודש עם הכי הרבה מזל נולד יוני 21-28
 גורם המזל הוא 8 ליום המוצלח ביותר - בכל חודש, ובמיוחד 11 ביולי, 16, 24, 29.
 האומלל ביותר של סרטן החודש זה נולד ב -1 ביולי ועד 3.
 גורם המזל הוא 3 ביום המשחק בחודש זה ב -26 ביולי ל -31.
 כל סוגי הסרטן אחרים: פקטור המזל הוא 6/7.
 מספרי המזל ללוטו שלך החודש הם 3, 8, 12, 18, 25, 29.

מזל אריה הורוסקופ יולי 2013


 אריה עם מזל בחודש זה נולדו אוגוסט 03-06
 גורם המזל הוא 7/8 אינם היום המוצלח ביותר שלהם בחודש: יולי 5-10.
 אריה נולדו חסרי מזל החודש יולי 26-28.
 גורם המזל הוא 5 ביום האומלל ביותר של החודש ב -22 ביולי.
 שאר אריות: המזל שלך הוא 7.
 מספרי המזל ללוטו שלך החודש הם: 1, 11, 18, 28, 33, 38.


הורוסקופ מזל בתולה יולי 2013


 הבתולה עם המזל בחודש זה נולד אוגוסט 22-31
 גורם המזל הוא 7/8 בימים היותר המוצלחים שלו בחודש זה, 22-31 יולי.
 הבתולה עפ פחות מזל חודש זה נולד 13-22 ספטמבר
 גורם המזל הוא 4 ימים בחודש חסר המזל שלהם זה: 01-12 יולי.
 שאר הבתולה: המזל שלך הוא 6
 מספרי המזל ללוטו שלך החודש הם: 1, 12, 20, 28, 33, 29.

הורוסקופ מזל מאוזניים יולי 2013


 אין מזל החודש - בדקו את הטבלה למעברים מועילים אפשריים אחרים לכוכב לכת אחר בתרשים שלך.
 את מזל מאוזניים המצערים הזה, שנולדו בחודש אוקטובר 04-06.
 גורם המזל הוא 2/3 יומו האומלל ביותר של החודש, 1-3 28-31 יולי.
 כל מאוזניים אחרים: המזל שלך הוא 3/4.
 מספרי המזל שלך החודש הם 7, 18, 23, 28, 34, 38.

ההורוסקופ מזל עקרב ליולי 2013


 עקרב החודש הכי הרבה המזל נולד ב -22 באוקטובר ועד 30.
 גורם המזל הוא 7 ליום המזל - כל חודש חוץ 22-25 יולי.
 אין עקרבים חסרי מזל שוב בחודש זה!
 שאר העקרב: הסיכוי שלך הוא 6/7.
 מספרי המזל שלך ללוטו לחודש זה הם 5, 15, 19, 23, 26, 32.

ההורוסקופ מזל קשת יולי 2013


 מזל קשת עם מזל חודש זה, נולד ב -3 בדצמבר עד 6.
 גורם המזל הוא 7 ימים בחודש זה מזלם: 6-8 יולי.
 מזל קשת חסרי מזל בחודש זה, נולד דצמבר 12 עד 21.
 גורם המזל הוא 4 ימים בחודש חסר המזל שלהם זה: 01-12 יולי.
כל מזל קשת האחרים: פקטור המזל שלך היא בחודש הוא 6
 מספרי המזל שלך לחודש זה הם כדלקמן: 1, 8, 9, 11, 18, 20.

הורוסקופ מזל גדי יולי 2013


מזל הגדי בחודש זה נולד ב -25 בדצמבר ל -27.
 גורם המזל הוא 6 לימים היותר המוצלחים שלו בחודש זה, 26-29 יולי.
 מזל הגדי בחודש זה נולד ב 30-31 דצמבר ינואר עד מרץ בינואר.
 גורם המזל הוא 3 ביום המשחק בחודש זה ב -26 ביולי ל -31.
 שאר מזל גדי: גורם פקטור המזל הוא 4.
 מספרי המזל שלך לחודש זה הם 2, 13, 17, 21, 28, 39.

הורוסקופ מזל דלי ליולי 2013


דלי החודש הכי בר המזל שנולד ב30-31.
 גורם המזל הוא 5 היום המוצלח ביותר שלהם בחודש: 5 ביולי, 18, 22, 26.
 דגים חסרי המזל בחודש זה נולד 23-26.
 גורם המזל הוא 3 ביום המשחק הזה החודש: 25-29 יולי.
 שאר דלי: הסיכוי שלך הוא 4/5.
 מספרי המזל ללוטו שלך לחודש זה הם 3, 7, 14, 24, 28, 33.

מזל דגים הורוסקופ יולי 2013


מזל הדגים בחודש זה היו נולד ב -19 באפריל עד 25
 גורם המזל הוא 7/8 בכל חודש, במיוחד 1 ביולי, 16, 20, 24, 25, 28, 29, 30.
 מזל דגים בחודש זה, נולד ב -10 במרס עד 20.
 גורם המזל הוא 4/5 ימים בחודש זה במשחק: 1 ביולי עד 12.
 שאר הדגים: גורם המזל הוא 6/7.
 מספרי המזל שלך לחודש זה הם 4, 11, 19, 25, 36, 38.

גורם המזל או פקטור המזל:


10 - כל ההיבט של כוכבי הלכת המשמח סימן השמש שלך. מזל טוב בשפע. הוא נדיר.

9 - מאוד ברי מזל. אל תפספס את ההזדמנות הזאת!

8 - מזל טוב!

7 - הסיכויים הם בהחלט עדיין בצד שלהם.

6 - גורלם של לפחות לנסות.

5 - ניטרלי מזל.

4 - בצלו של מזל רע.

3 - פשוט מזל רע, אבל יש תקווה.

2 - מזל רע של ממש.

1 - מזל רע מאוד. להישאר במיטה, מתחבא מהעולם. קשה אפילו למזוכיסטים.

0 - רק לעתים נדירות מסכימים לחוסר המזל הזה. תמיד יש אור באפלה. וזכרו, זה גרוע כמו כל דבר שקורה, את המטוטלת נעה שוב.
מקור וקרדיט : טרה

ושוב למזל שלי אין מזל..... ואולי תעזבו שטויות ותשתמשו בשיטה שהכי עובדת עם סטטיסטיקה הלוטו המפורטת ובחינם שאני עושה!

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM