Follow by Email

יום ראשון, 22 בדצמבר 2013

עשרים מיליון בלוטו - מספרי לוטו חמים 24-12-2013

עשרים מיליון בלוטו ביום שלישי 24/12/2013, לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2541, מספרי לוטו חמים שכיחות סקיפ קבוצות ספרת האחדות בלוטו וגם שכיחות ספרת האחדות, אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה  מהן הזוגות והשלישיות הכי חמים בלוטו ועוד מבחר לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל רק שתזכו בפרס עשרים מיליון בלוטו של הגרלת לוטו 2541 - בהצלחה
לוטו סטטיסטיקה

lotto statistics 24-12-2013 לוטו מספרים חמים סטטיסטיקה ללוטו

לוטו סטטיסטיקה לפי מיקום מספרי לוטו עלפי סדר עולה כפי שהפיס "מסדר" אותם
לוטו סטטיסטיקה
שכיחות מספרי הלוטו - כל הזוגות בלוטו
הזוגות בלוטו

גרף שכיחות מספרי הלוטו 
שכיחות מספרי הלוטו
ולכל מי "שמאמין" לכשירות משחקי הפיס - הנה 4 קלפים בצאנס שחזרו אחרי 4 הגרלות שהסיכוי שזה אמור להיות כל 4096 הגרלות - אגב זה קרה כבר יותר מדי פעמים


ניתוח לוטו תוצאות 21/12/2012 - חמישה מות שישה מספרי הלוטו באו משישה הגרלות לוטו אחרונות, מספר אחד מתוך שישה מספרי הלוטו חזר לאחר אי הופעה ב19 הגרלות לוטו אחרונות

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM