Follow by Email

יום ראשון, 16 בפברואר 2014

סטטיסטיקה לוטו שלי - הדרך לזכייה בלוטו

 לא פעם אומרים לי שהגרלת לוטו זה דבר מיקרי ולכן כל סטטיסטיקות לוטו שלי די מיותרות, ובכלל מפעל הפיס קובע מראש את המספרים שעולים בהגרלה או שאר השטויות שכותבים לי במסרים או בקומונה הלוטו בתפוז שלי - אני אומר שאין למישהו "פטנט" אחר עלמנת שיוכל לזכות בלוטו

מראות באופן יפה איך היה ניתן להשתמש עם סטטיסטיקות לוטו שאני מפרסם כאן באופן קבוע מעל ל4 שנים עלמנת אולי קצת להרוויח במשחק הלוטו.
שכיחויות הלוטו - חמישה מוך שישת מספרי הלוטו הם סביב הממוצע
  א) שכיחויות הלוטו - חמישה מתוך שישת מספרי הלוטו הם סביב הממוצע שמצוין בצבע לבן שלושה מספרים בלוטו קרים ושלושה חמים - מתאים למה שכותבים כל מדרכי הלוטו : המספרים באים מסביב הממוצע

ב) תראו את התפלגות מספרי הלוטו סביב המספרים שבאו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה  


התמונה הבאה מראה את המבט הוויזואלי של הגרלות הלוטו לפי מיקום מספרים בלוטו, עם הייתם קוראים את הפוסט על הייתם יודעים שהמספרים בלוטו חוזרים בשבלונות מסוימות, הפשוטות יותר הם שבלונות שהמספר חזר פעמים ואז לא הופיע כמה הגרלות ואז שוב חזר, כפי שרואים בתמונה המצורפת חמישה מתוך שישה מספרים בלוטו באו בסוגים של שבלונות חזרה יותר "משוכללות" אבל עם עיקרון מנחה חשוב אחד, המספרים הופיעו בהגרלות לוטו אחרונות ולא הופיעו כמה הגרלות עד שחזרו ובגדול
הדרך לזכות בלוטו

אני עוד יכתוב על זה עוד בפוסט הבא, אבל גם תוצאות הלוטו אתמול חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו באו מעד שתיים עשרה הגרלות לוטו אחרונות כפי שנכתב בפוסט שבקישור בראשית הבלוג
וזכרו הדרך לזכות בלוטו היא לבחור את המספרים הנכונים ברצף הנכון לפני שהם עולים בגורל

עוד דוגמא כאן

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM