Follow by Email

יום שלישי, 29 באפריל 2014

מה קרה במפעל הפיס במוצאי יום הזיכרון?

עד לפני כמה שנים מפעל הפיס "ספג" ביקורת על זה שהוא ערך הגרלות פיס במשך כל יום הזיכרון. השנה ביום הזיכרון לשואה וגבורה לא נערכו הגרלות של מפעל הפיס - שזה צל"ש לפיס, אבל מצד שני אף אחד של במפעל הפיס לא טרח להודיע על זה. בכל מקרה במוצאי יום הזיכרון התגלה שמפעל הפיס יחלק סכום גדול מהרגיל כפרסים על חלק הגרלות מפעל הפיס שהתקיימו במוצאי יום הזיכרון

למשל צאנס מפעל הפיס
צאנס מפעל הפיס
ולמשל קינו מפעל הפיס
קינו מפעל הפיס

ונשאלת השאלה מה קרה במפעל הפיס במוצאי יום הזיכרון - האם יש קונפרציה ששחקנים זריזים מיהרו לנצל עלמנת שיוכלו לזכות במפעל הפיס? אם נצרף את שני הסכומים הגדולים הן בפיס והן בצאנס נקבל יותר משבעה מיליון בפחות משעתיים, וזה מבלי לקחת את שאר הפרסים משאר ההגרלות - או את הפרסים המשניים שגם חולקו, מפעל הפיס כמובן לא יפשוט את הרגל, לצערנו הרב

לדעתי, פשוט אנשים המשיכו לשלוח צאנס וקינו  אך כיוון שלא היו הגרלות במשך יום הזיכרון הכל "התנקז" לכדי הגרלות של מוצאי יום היזכרון - ותודה לחברים בקומונה לוטו שהסבו את תשומת ליבי לזה.
 

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM