Follow by Email

יום ראשון, 6 באפריל 2014

שתיים עשרה מיליון בלוטו - מספרי לוטו חמים 08-04-2014

לוטו 08/04/2014 הסטטיסטיקה

לוטו סטטיסטיקה מקיפה 08/04/2014
הגרלת הלוטו יום שלישי הגרלת לוטו 2571 שתתקיים 08/04/2014 מציעה 12 מיליון בלוטו
לוטו סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2571 מספרי הלוטו החמים בשביל יום שלישי 08/04/2014, וביום שלישי הגרלת לוטו 08.04.2014 עם פרס של שתיים עשרה מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2571 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2571 - ושיהיה בהצלחה לכולנו הגרלת הלוטו יום שלישי

Israel lotto statistics draw 2571 April 08th 2014


ביום שלישי יש שתיים עשרה מיליון פרס ראשון בלוטו ומיליון וחצי כפרס שני בלוטו
גם הגרלת לוטו 2571 תהיה עם הגדלת פרסי המשנה כי היו אנשים שלא לקחו את הפרס של המכוניות בהגרלות הלוטו בקיץ ומפעל הפיס מחויב לחלק את הפרסים אז הוא הפך אותם לכסף או משהו כזה. כמו כן יצאה הוראה חדשה שאם טעיתם בהקלדת 4 ספרות אחרונות של תעודת הזהות שלכם כאשר אתם שולחים לוטו ובמקרה לקחתם את פרס ראשון בלוטו או כל פרס מעל סכום מסויים - לא תקבלו את הכסף! ככה לפחות הם אומרים, אבל מה יקרה עם קניתי לוטו עם כרטיס אשראי וזכיתי? ככה יש לי הוכחה שאני זה ששלח? סתם שאלה כי אני לא משפטן - מחקה לתביעה הראשונה בנושא הזה שינקנקו את מונופול העושק


ניתוח - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 15 הגרלות לוטו אחרונות, אבל שני מספרים מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו כזוג מהגרלת לוטו לפני 15 הגרלות לוטו אחרונות ולגבי שאר ארבעת המספרים מתוך שישה מספרים בלוטו באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות כאשר זוג חזר מלפני שלוש הגרלות לוטו אחרונות. אתמול לא היה זוכה בלוטו - ושיהיה בהצלחה לכולנו

הגרלת הלוטו יום שלישי הגרלת לוטו 2571 שתתקיים 08/04/2014 מציעה 12 מיליון בלוטו כפרס ראשון

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM