Follow by Email

יום רביעי, 9 באפריל 2014

ארבע עשרה מיליון בלוטו - מספרי לוטו חמים 12-04-2014

לוטו 12/04/2014 הסטטיסטיקה

לוטו סטטיסטיקה מקיפה 12/04/2014
משחקי מפעל הפיס
Israel lotto statistics
לוטו סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2572 מספרי הלוטו החמים בשביל יום שבת 12/04/2014, וביום שבת הגרלת לוטו 12.04.2014 עם פרס של ארבע עשרה מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2572 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2572 - ושיהיה בהצלחה לכולנו הגרלת הלוטו יום שבת - גם הגרלת הלוטו 2572 תהיה עם פרסים משניים בלוטו יותר גדולים

Israel lotto statistics draw 2572 April 12th 2014


אמרתי את זה כבר שנים : "הצוות בחן את ההסדרה של ההימורים החוקיים, הן על משחקי הספורט המאורגנים על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט והן ההימורים המאורגנים על ידי מפעל הפיס, תוך השוואה לנהוג במדינות אחרות, ובחלק גדול מהנושאים נמצא כי המצב בישראל אינו עומד בסטנדרט המערבי" מקור אז מהו הפתרון שהצוות מציע? שכל מי שרוצה לשלוח משחקי מפעל הפיס יצויד בכרטיס מיוחד - כרטיס זיהוי שבנוסף יהיה עלגבי הכרטיס כמות ההימורים שלכם תדירות ועוד וככה יוכלו למנוע ממכם להמר, איזה יופי

ושוב פעם אחרי פעם נטפלים למהמר הפשוט במקום לטפל במפעל הפיס ועושק הלוטו הגדול.
אין כמעט אף מדינה שבה לוטו "רשמי" מטעם וגם בחסות המדינה נותן כאלו פרסים משניים עושקים.

10 שקל כפרס אחרון זה בקושי פי שתיים ממחיר הכניסה למשחק (צריך לקנות שני טבלאות בעלות 5.8 כדי להיכנס למשחק) - ברוב הלוטויים הנורמאלים בעולם סכום הפרס האחרון הוא לפחות מינימום פי שתיים ממחיר הכניסה למשחק.- חוץ מזה לכו לסופר עם 10 שקלים נראה אותכם יוצאים משם עם עם מספיק דברים לארוחת צהריים למשפחה

פרס 4/6 בלוטו שווה 40-50 שקל - זה בקושי מכסה מחירו של טופס לוטו מלא 14 טבלאות - בכל העולם פרס של 4/6 הוא לפחות פי 5 ממחיר הכניסה למשחק!


 זה כבר הופך להיות עניין של סטנדרט - במקום לטפל במונופול העושק שקורא לעצמו "מפעל הפיס" נטפלים למהמר הפשוט - הנה רק החודש בהוראת משרד האוצר מפעל הפיס לא יתן פרס למי שטעה בהקלדת תעודת הזהות שלו! כאשר הוא שלח טופס לוטו, יופי, אני רוצה לראות שלא יתנו לי פרס אם אני טעיתי בהקלדת המספר ת.ז שלי אבל יש לי הוכחת קנייה - למשל שלחתי לוטו ושלמתי בוויזה - אתם תראו שזה יקרה תהייה משפט על זה בעתיד - לצערי לא אני, כי אני כבר לא שולח לוטו שיש פרסי עושק כאלו.

ניתוח - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 15 הגרלות לוטו אחרונות, אבל שני מספרים מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו כזוג מהגרלת לוטו לפני שתי הגרלות לוטו אחרונות ובכלל שאר חמישה המספרים מתוך שישה מספרים בלוטו באו מעד תשע הגרלות לוטו אחרונות כאשר ארבע מספרי לוטו מתוך שישה מספרי לוטו באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות. אתמול לא היה זוכה בלוטו בפרס הראשון - ואבל זוכה אחד לקח את פרס שני בלוטו כמיליון וחצי שקל

הגרלת הלוטו יום שבת הגרלת לוטו 2572 שתתקיים 12/04/2014 מציעה 14 מיליון בלוטו כפרס ראשון

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM