Follow by Email

יום ראשון, 13 באפריל 2014

שבעה עשרה מיליון בלוטו - מספרי לוטו חמים 16-04-2014

הגרלת לוטו 2573 סטטיסטיקה לוטו מקיפה והפעם הגרלת הלוטו 2573 תתקיים ביום רביעי 16/04/2014 פרס ראשון בלוטו שבעה עשרה מיליון - לוטו מספרים חמים

לוטו 16/04/2014 הסטטיסטיקה

לוטו סטטיסטיקה מקיפה 16/04/2014
Israel lotto statistics draw 2573 April 16th
Israel lotto statistics

לוטו סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2573 מספרי הלוטו החמים בשביל יום רביעי 16/04/2014, וביום רביעי הגרלת לוטו 16.04.2014 עם פרס של שבעה עשרה מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2573 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2573 - ושיהיה בהצלחה לכולנו הגרלת הלוטו יום רביעי - גם הגרלת הלוטו 2573 תהיה עם פרסים משניים בלוטו יותר גדולים - אבל זאת הגרת הלוטו האחרונה בשלב זה שבה פרסים משניים בלוטו יהיה במקצת גדולים יותר - בהצלחה וחג שמח

Israel lotto statistics draw 2573 April 16th 2014


לוטו סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2573 מספרי הלוטו החמים בשביל יום רביעי 16/04/2014, וביום רביעי הגרלת לוטו 16.04.2014 עם פרס של שבעה עשרה מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2573 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2573 - ושיהיה בהצלחה לכולנו הגרלת הלוטו יום רביעי - גם הגרלת הלוטו 2573 תהיה עם פרסים משניים בלוטו יותר גדולים - אבל זאת הגרת הלוטו האחרונה בשלב זה שבה פרסים משניים בלוטוניתוח - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 35 הגרלות לוטו אחרונות, אבל חמישה מספרים מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו מלפני 13 הגרלות אחרונות כאשר שלושה מספרים מתוך שישה מספרי לוטו באו מעד חמש הגרלות אחרונות, מספר אחד חזר מהגרלת לוטו אחרונה ומספר הלוטו "19" היה נעדר 34 פעם - סקיפ עד שחזר אתמול בלוטו - אתמול היה זוכה יחיד בדאבל לוטו שלקח מיליון שקלים כפרס שני

http://isrlotto.blogspot.com/2014/04/lotto-statistics-16-04-2014.html

הגרלת הלוטו יום רביעי הגרלת לוטו 2573 שתתקיים 16/04/2014 מציעה 17 מיליון בלוטו כפרס ראשון

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM