Follow by Email

‏הצגת רשומות עם תוויות לוטו הורסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוגוסט 2013. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות לוטו הורסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוגוסט 2013. הצג את כל הרשומות

יום חמישי, 1 באוגוסט 2013

לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוגוסט 2013 - אולי זה מה שיביא לכם מזל?


לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוגוסט 2013 - אולי זה מה שיביא לכם מזל?


לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוגוסט 2013 מהו סיכוי לזכות בלוטו לפי תאריך לידה? איך נבחר מספרים מזל בלוטו? מהם מספרי המזל בלוטו? לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוגוסט 2013 כל מזל וגורם המזל שלו לאיזה מזל כדאי לקנות לוטו החודש לפי לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה ואילו מזלות עדיף שלא, אולי זה מה שיביא לכם מזל וזכייה עם הלוטו

הורוסקופ מזל טלה אוגוסט 2013 מזל טלה עם מזל בחודש זה היה נולדו ב -20 במרס עד 29.
 גורם המזל הוא 5/6 היום המוצלח ביותר שלהם מהחודש: אוגוסט 1-2.
 טלה חסרי מזל חודש זה נולדו ב -1 באפריל ועד 2.
 גורם המזל הוא 3 בימים פחות ברי המזל שלו זה חודש: אוגוסט 1-3.
 שאר רם: גורם המזל הוא 4/5.
 מספרי המזל שלך החודש הם 2, 4, 9, 11, 18, 29.

הורוסקופ מזל שור אוגוסט 2013 מזל שור עם המזל בחודש זה נולד ב 04 לינואר 28-30 ל-4 במאי.
 גורם המזל הוא 7/8 לחודש כולו, כולל 1 באוגוסט ועד 3, 30-31.
 מזל שור חסרי המזל נולדו בחודש זה 25 באפריל ועד 26.
 גורם המזל הוא 4.5 ביום המזל של החודש: 1 באוגוסט.
 שאר השור: גורם המזל שלך הוא 6/7.
 מספרי המזל שלך החודש הם 4, 12, 17, 22, 28, 36

הורוסקופ מזל תאומים אוגוסט 2013 מזל תאומים עם מזל בחודש זה נולד 29-31 מאי יוני 01-16.
 גורם המזל הוא 7 היום מוצלחים ביותר בחודש זה: 1-7 אוגוסט 23 עד 31.
 עילו שנולדו ב -24 במאי ועד 26 במזל התאומים בחודש עם פחות מזל
 גורם המזל הוא 4 ימים בחודש זה המזל שלהם: 26 עד -28 באוגוסט.
 כל תאומים אחרים: הסיכוי שלך הוא 6/7.
 מספרי המזל שלך החודש הם: 1, 7, 13, 23, 28, 35.

הורוסקופ מזל סרטן אוגוסט 2013 הסרטן הוא הסימן של גלגל המזלות מזל 25 יולי 2013-17 יולי 2014.
 סוגי הסרטן שהכי הרבה מזל בחודש יוני 28-30 שנולד ב -1 ביולי.
 גורם המזל הוא 8 לחודש כולו, במיוחד 01-15 אוגוסט
 סרטן האומלל ביותר של סרטן החודש זה היה נולד ב -3 ביולי ועד 5.
 גורם המזל הוא 3 ימים בחודש חסר המזל שלהם זה: 1-2 אוגוסט.
 כל סוגי הסרטן אחרים: פקטור המזל הוא 6/7.
 מספרי המזל שלך החודש הם 5, 18, 20, 21, 22, 29.

הורוסקופ לוטו מזל אריה אוגוסט 2013

אריה עם מזל בחודש זה מזל שנולד 02-05 אוגוסט.
 גורם המזל הוא 7 היום המוצלח ביותר בחודש: אוגוסט 3 עד 5, 25-28.
 מזל אריה עם פחות חסר מזל בחודש זה 27 ביולי עד 29
 גורם המזל הוא 5 ימים בחודש המצער שלהם זה: 5 באוגוסט, 12, 19, 25.
 שאר אריה: המזל שלך הוא בחודש יוני
 מספרי המזל שלך החודש הם: 1, 3, 11, 18, 25, 33.

הורוסקופ לוטו מזל בתולה אוגוסט 2013 בתולה מזל בחודש זה נולד אוגוסט 30-31 יולי 1-5
 גורם המזל הוא 7/8 יום המזל ביותר שלהם בחודש זה: 1-3 אוגוסט 30-31.
 אין החודש מזל בתולה אומללים - נצלו זאת!
 שאר הבתולה: הסיכוי שלך הוא 6/7.
 מספרי המזל שלך החודש הם 4, 9, 12, 16, 28, 31.

הורוסקופ לוטו מזל מאזניים אוגוסט 2013 את מאזניים עם מזל החודש זה נולדו -22 בספטמבר עד 30, וגם 1-2 באוקטובר.
 גורם המזל הוא 6/7 מהימים היותר המוצלחים של החודש: מ 16-24 אוגוסט
 את מאזניים עם פחות מזל, שנולד החודש אוקטובר 04-06. (ושוב - אבל בחודש הבא הוא טוב יותר)
 גורם המזל הוא 3 ימים בחודש חסר המזל שלהם זה: 1-2 אוגוסט.
 כל ספרים אחרים: גורם המזל הוא 4.
 מספרי המזל שלך החודש הם 2, 5, 8, 13, 17, 24.

הורוסקופ לוטו מזל עקרב אוגוסט 2013 מזל עקרב הכי הרבה המזל בחודש זה נולד 1-6 נובמבר.
  פקטור המזל שלך הוא 8 כל החודש.
 מזל העקרב חסר המזל בחודש זה נולד 22-25 אוקטובר
  פקטור המזל שלך הוא 4/5 בימים חסרי המזל שלך החודש: 28-31 אוגוסט.
  כל מזל העקרב האחר: פקטור המזל שלך הוא 6/7.
  המספרים הכי ברי המזל שלך החודש הם 1, 6, 16, 22, 30, 34.

הורוסקופ לוטו מזל קשת אוגוסט 2013 קשת עם מזל בחודש זה נולד ב -1 בדצמבר ל -7.
 גורם המזל הוא 6/7 בימים היותר המוצלחים שלו בחודש זה: 24-31 אוגוסט
 מזל קשת חודש זה עם פחות מזל נולדו 25-27 נובמבר.
 גורם המזל הוא 4/5 ימים בחודש זה במשחק, 26-28 אוגוסט
 שאר בני מזל קשת מזל קשת: גורם המזל הוא 5/6.
 מספרי המזל שלך לחודש זה הם 1, 15, 27, 31, 33, 39

הורוסקופ לוטו מזל גדי אוגוסט 2013 מזל גדי עם מזל בחודש זה נולד בדצמבר 21 ו 29.
 גורם המזל הוא 5/6 זהו אמור להיות המזל עם הכי הרבה מזל בחודש זה, בתאריכים 22-31 אוגוסט
 מזל הגדי בחודש זה נולד ב -1 בינואר ועד 4.
 גורם המזל הוא 2 לימים חסרי מזלם בחודש זה: 1-2 באוגוסט.
 שאר מזל גדי: גורם המזל הוא 3.
 מספרי המזל שלך לחודש זה הם 6, 13, 27, 29, 32, 38

הורוסקופ מזל דלי אוגוסט 2013 דלי החודש הכי בר המזל שנולד ב30-31, פברואר 1-2.
 גורם המזל הוא 5/6 ביום המזל שלהם זה חודש: 24-31 אוגוסט
 דלי חסרי מזל בחודש זה נולד 20-21.
 גורם המזל הוא 4 ימים בחודש חסרי המזל שלהם זה: 29 באוגוסט עד 31.
 שאר דלי: הסיכוי שלך הוא 4/5.
 מספרי המזל שלך לחודש זה הם כדלקמן: 1, 8, 11, 18, 23, 28.


הורוסקופ לוטו מזל דגים אוגוסט 2013


 מזל דגים עם יותר מזל בחודש זה היו נולד ב -19 באפריל עד 25
 גורם המזל הוא 7/8 בכל חודש, במיוחד 1 ביולי, 16, 20, 24, 25, 28, 29, 30.
 מזל דגים בחודש זה, נולד ב -10 במרס עד 20.
 גורם המזל הוא 4/5 ימים בחודש זה במשחק: 1 ביולי עד 12.
 שאר הדגים: גורם המזל הוא 6/7.  מספרי המזל שלך לחודש זה הם 4, 11, 19, 25, 36, 38

גורם המזל או פקטור המזל:


10 - כל ההיבט של כוכבי הלכת המשמח סימן השמש שלך. מזל טוב בשפע. הוא נדיר.

9 - מאוד ברי מזל. אל תפספס את ההזדמנות הזאת!

8 - מזל טוב!

7 - הסיכויים הם בהחלט עדיין בצד שלהם.

6 - גורלם של לפחות לנסות.

5 - ניטרלי מזל.

4 - בצלו של מזל רע.

3 - פשוט מזל רע, אבל יש תקווה.

2 - מזל רע של ממש.

1 - מזל רע מאוד. להישאר במיטה, מתחבא מהעולם. קשה אפילו למזוכיסטים.

0 - רק לעתים נדירות מסכימים לחוסר המזל הזה. תמיד יש אור באפלה. וזכרו, זה גרוע כמו כל דבר שקורה, את המטוטלת נעה שוב.
מקור וקרדיט : טרה

ושוב למזל שלי אין מזל..... ואולי תעזבו שטויות ותשתמשו בשיטה שהכי עובדת עם סטטיסטיקה הלוטו המפורטת ובחינם שאני עושה!

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM