Follow by Email

‏הצגת רשומות עם תוויות לוטו הורסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוקטובר 2013. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות לוטו הורסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוקטובר 2013. הצג את כל הרשומות

יום שלישי, 1 באוקטובר 2013

לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוקטובר 2013 - אולי זה מה שיביא לכם מזל?


לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוקטובר 2013 - אולי זה מה שיביא לכם מזל?


לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוקטובר 2013 מהו סיכוי לזכות בלוטו לפי תאריך לידה? איך נבחר מספרים מזל בלוטו? מהם מספרי המזל בלוטו? לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה לחודש אוקטובר 2013 כל מזל וגורם המזל שלו לאיזה מזל כדאי לקנות לוטו החודש לפי לוטו הורוסקופ ואסטרולוגיה ואילו מזלות עדיף שלא, אולי זה מה שיביא לכם מזל וזכייה עם הלוטו

טלה (20 במרץ - 20 באפריל):

הטלה עם הכי הרבה מזל החודש נולדו 3-13 באפריל.
פקטור המזל הוא 6 בימיו של מזל טוב החודש: 11-31 באוקטובר.
ביש מזל הטלה בחודש זה נולדו מרץ 29-31.
פקטור המזל הוא 3/4 בימים שלהם ביש מזל החודש: אוקטובר 1-4.
כל הטלה אחרים: פקטור המזל הוא 5.
מספרי המזל שלך החודש הם 4, 7, 11, 18, 21, 28.

מזל שור (20 באפריל - מאי 21):

השור עם הכי הרבה מזל החודש נולדו מאי 6-11.
פקטור המזל הוא 7 במהלך החודש, במיוחד בימים המזל שלהם: 5, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28 4 באוקטובר.
השור ביש מזל החודש נולדו מאי 12-21. (זהירות נגד אימפולסיביות, כעס בימים עם פחות מזל)
פקטור המזל הוא 3 ימים ביש-המזל שלה החודש: 7 אוקטובר, 14.
כל שאר השור: פקטור המזל הוא 4.
מספרי המזל שלך החודש הם 2, 8, 10, 17, 26 ו- 33.

מזל תאומים (21 במאי - 21 ביוני):

הכי ברי מזל תאומים בחודש זה נולדו בן מאי 29-31, ב- 1 ביוני.
פקטור המזל הוא 6/7-יום המזל החודש: אוקטובר 1-3.
תאומים ביש-המזל החודש נולדו מאי 21-28.
פקטור המזל הוא 4 ימים ביש-המזל שלה החודש: 28, 29 15 באוקטובר.
כל מזל תאומים אחרים: פקטור המזל הוא 6.
מספרי המזל שלך החודש הם 3, 17, 24, 29, 31, 38.

סרטן (יוני 21-22 ביולי):

סרטן הוא המזלות עם יותר מזל בחודש זה, עם יוני 25, 2013 - 17 יולי 2014.
סרטן עם הכי הרבה מזל החודש נולדו יולי 10-13.
פקטור המזל נמצא 7/8 כל החודש, פקטור המזל הוא 8 באוקטובר 2, 7, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 29, 30.
הסרטן ביש מזל החודש נולדו ב-30 ביוני, יולי 1-3.
פקטור המזל הוא 4 ימים ביש המזל שלה החודש: אוקטובר 1-4.
כל סוגי סרטן אחרים: פקטור המזל הוא 7.
מספרי המזל שלך החודש הם 6, 9, 12, 18, 19, 26.

אריה (22 ביולי - אוגוסט 22)

אריות עם המזל החודש נולדו אוגוסט 1-2.
פקטור המזל נמצא 7 יום המזל שלך החודש: אוקטובר 1-4, 15, 16.
אילו עם ביש-המזל החודש נולדו 22-31 ביולי.
פקטור המזל הוא 4/5 בימים שלהם ביש מזל החודש: בין 23 ל-31 באוקטובר.
כל אריה אחרים: פקטור המזל נמצא 6/7.
מספרי המזל שלך החודש הם 5, 12, 18, 26, 29, 31.

מזל בתולה (22 באוגוסט - ספטמבר 22)

בתולה הכי בר-מזל החודש נולדו ספטמבר 9-12.
פקטור המזל הוא 8 במהלך החודש. פקטור המזל נמצא 8/9 באוקטובר 2, 7, 11, 20, 25, 28, 29, 30.
בתולה עם מזל רע. אין בחודש הזה!
כל בני מזל בתולה אחרים: פקטור המזל הוא 7.
מספרי המזל שלך הם 1, 6, 12, 13, 20, 28 בחודש זה

מאזניים (22 בספטמבר - אוקטובר 23)

בני מזל מאזניים עם הכי בר-מזל החודש הם 5-10 באוקטובר.
פקטור המזל מאזניים הוא 7 יום המזל שלך החודש: 16-אוקטובר 23.
מאזניים עם פחות מזל בחודש זה היו נולד בין 2 ו- 4 באוקטובר.
פקטור המזל הוא 4/5 בימים שלהם ביש מזל החודש: 11, 17, 24, 31 ה-10 באוקטובר.
כל בני מאזניים אחרים: פקטור המזל נמצא 6/7.
מספרי המזל שלך החודש הם 6, 7, 11, 19, 24, 32.

מזל עקרב (22 באוקטובר - נובמבר 21):

מזל עקרב עם יותר מזל החודש היו 9 ו-12 בנובמבר.
פקטור המזל הוא 8 במהלך החודש. פקטור המזל נמצא 8/9 יום המזל שלך החודש: 2, 7 באוקטובר, 16, 25, 30.
למעוטי המזל בחודש זה נולדו נובמבר 13-21.
(היזהרו של זעם או אי ודאות, דמויות סמכותיות כהורים, הראשים שלהם ימים יותר מצערת).
פקטור המזל הוא 4 ימים ביש-המזל שלה החודש: אוקטובר 1-14.
כל מזל עקרב אחרים: פקטור המזל הוא 7.
מספרי המזל שלך החודש הם 3, 7, 10, 25, 32 ו- 36.

מזל קשת (21 בנובמבר - 21 בדצמבר)

המזל קשת עם המזל בחודש זה נולדו דצמבר 1-2.
פקטור המזל נמצא 7 יום המזל שלך החודש: אוקטובר 1-4.
מזל קשת עם קצת פחות מזל בחודש זה נולדו 21 עד 29 בנובמבר.
פקטור המזל הוא 4/5 בימים שלהם ביש מזל החודש: אוקטובר 15-31.
כל קשת אחרים: פקטור המזל הוא 6.
מספרי המזל שלך החודש הם 6, 17, 18, 26, 33, 36.

גדי (21 בדצמבר - ינואר 20)

המוצלח של הגדי בחודש זה נולדו 12 20 בינואר.
פקטור המזל הוא 6/7-יום המזל החודש: אוקטובר 1-6.
הכי מצערת הגדי בחודש זה נולדו ב- 31 בדצמבר, 1 בינואר, (שוב סליחה), אבל רק בימים אלה: אוקטובר 2-6.
פקטור המזל הוא 4.
כל הגדי אחרים: פקטור המזל הוא 5.
מספרי המזל שלך החודש הם 1, 8, 13, 21, 25, 28.

מזל דלי (20 בינואר - 18 בפברואר)

בני מזל דלי הכי בר-מזל החודש נולדו ינואר 28-30.
פקטור המזל הוא 6/7-יום המזל החודש: 2-5, 15-17 לאוקטובר.
מזל דלי ביש-המזל של החודש נולדו בפברואר 8-19.
פקטור המזל הוא 4 ביום שלה הכי חסר מזל החודש: 7 באוקטובר.
כל הדלי האחרים: פקטור המזל היא 5/6.
מספרי המזל שלך החודש הם 4, 8, 14, 16, 23, 28.

מזל דגים (פברואר 18-20 במרץ)

מזל דגים עם הכי בר-מזל החודש נולדו מרץ 3-8.
פקטור המזל הוא 8 במהלך החודש. גורם המזל הוא 8/9 ספטמבר 22-27.
במזל דגים החודש אין חסרי מזל, כמו חודש קודם...
כל בני מזל דגים אחרים: פקטור המזל נמצא 6/7.
מספרי המזל שלך החודש הם 4, 11, 15, 28, 45, 51.

 גורם המזל או פקטור המזל:

10 - כל ההיבט של כוכבי הלכת המשמח סימן השמש שלך. מזל טוב בשפע. הוא נדיר.

9 - מאוד ברי מזל. אל תפספס את ההזדמנות הזאת!

8 - מזל טוב!

7 - הסיכויים הם בהחלט עדיין בצד שלהם.

6 - גורלם של לפחות לנסות.

5 - ניטרלי מזל.

4 - בצלו של מזל רע.

3 - פשוט מזל רע, אבל יש תקווה.

2 - מזל רע של ממש.

1 - מזל רע מאוד. להישאר במיטה, מתחבא מהעולם. קשה אפילו למזוכיסטים.

0 - רק לעתים נדירות מסכימים לחוסר המזל הזה. תמיד יש אור באפלה. וזכרו, זה גרוע כמו כל דבר שקורה, את המטוטלת נעה שוב.
מקור וקרדיט : טרה

ושוב למזל שלי אין מזל..... ואולי תעזבו שטויות ותשתמשו בשיטה שהכי עובדת עם סטטיסטיקה הלוטו המפורטת ובחינם שאני עושה!


חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM