Follow by Email

‏הצגת רשומות עם תוויות סטטיסטיקה קינו מפעל הפיס. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות סטטיסטיקה קינו מפעל הפיס. הצג את כל הרשומות

יום שישי, 3 באפריל 2015

הסטטיסטיקה שתעזור לזכות קינו מפעל הפיס

לזכות קינו מפעל הפיס בערך כ67% מן מספרים בהגרלת קינו חדשה באים או חוזרים מעד ארבע הגרלות קינו אחרונות - מדובר על סדר גודל של 11 מספרי קינו שניתן למצוא אותם מעד ארבע הגרלות קינו אחרונות
איך לזכות קינו מפעל הפיס סטטיסטיקה קינו לזכייה

כ4.1 מספרים בהגרלת קינו חדשה אמורים לבוא כחוזרים רק מהגרלת קינו אחרונה

כ3.12 מספרים בהגרלה החדשה יבואו בממוצע מההגרלה שהייתה לפני 2 הגרלות

כ2.43 מספרים בהגרלה החדשה יבואו בממוצע מההגרלה שהייתה לפני 3 הגרלות

כ1.35 מספרי קינו בהגרלה האחרונה יבואו מההגרלה שהייתה לפני 4 הגרלות אחרונות

אם תחברו את סה"כ המספרים שחוזרים תקבלו אישור לסעיף ראשון

בהקשר זה שווה גם לציין שמאותן הגרלות שהיו לפני 5 או 6 הגרלות צפו לחזור בממוצע מספר 1 משתיהן בהתאמה

קינו מפעל הפיס זה נדיר מאוד שמספר יהיה עם סקיפ (העדרות) מעל ל12 הגרלות - אבל זה קרה

  סכומם הממוצע של כל 17 מספרי קינו הוא 603
ממוצע של 17 מספרי קינו יעמוד על 35.5

טווח ממוצע של מספרי קינו עומד על 63 בממוצע (החסרת מיקום 17 - מיקום 1 = טווח המספרים)

מספרים אי זוגיים הביאו יותר זכיות מאשר מספרי זוגיים אך ההפרש בניהם קטן ולא משמעותי

מספרים גדולים הביאו יותר זכיות מאשר מספרים קטנים אך ההפרש בניהם קטן ולא משמעותי

ספרות אחדות 2 ו 8 חזרו הכי הרבה הגרלות קינו מפעל הפיס

אם אתם מחפשים את הסטטיסטיקה שתעזור לזכות בלוטו או לזכות בפיס 123 - פרטים בלינק

נהנים מליל הסדר 2015? אני שוב לבד כמו כלב

עד כאן הסטטיסטיקה שתעזור לזכות קינו מפעל הפיס

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM