Follow by Email

יום שבת, 18 בינואר 2014

מה הם המספרים החמים בצאנס - סטטיסטיקה צאנס מקיפה 18-01-2014

צאנס מפעל הפיס - שכיחיות קלפים בצאנס

לבקשת הקהל, צאנס מפעל הפיס סטטיסטיקה צאנס מקיפה "רק" על 6000 תוצאות צאנס אחרונות - מקווה שזה מספיק בשבילכם..., זאת שכיחות קלפים בצאנס מפעל הפיס - שכיחות לפי מיקום ושכיחות כללית, כאשר המספרים החמים בצאנס צבועים באדום
המספרים החמים בצאנס
וזהו סטטיסטיקה צאנס אבל של זוגות צאנס מבלי התחשבות במיקום
סטטיסטיקה צאנס מקיפה
מהיכן קלפי צאנס חוזרים אחרי 2-12 הגרלות צאנס אחרונות - כלומר סקיפ בלי חשיבות למיקום
משתי הגרלות צאנס אחרונות בדרך כלל חוזר רק קלף 1
משלוש הגרלות צאנס אחרונות בממוצע חוזר רק קלף צאנס אחד
מארבע הגרלות צאנס אחרונות בממוצע חוזרים 2 קלפים
החזרות יכולות להיות גם אותו קלף יצא כמה פעמים - בשמונה הגרלות צאנס אחרונות חוזרים כבר כל ארבעת קלפי הצאנס - ולכן כמו בלוטו שאמרתי שרוב המספרים החדשים באים מ15 הגרלות הלוטו האחרונות, ככה גם בצאנס -רוב הקלפים באים מ8 הגרלות צאנס אחרונות ואיתם צריך לעבוד. המשך:
 
חזרת קלףלפני הגרלה
12
13
24
25
36
48
510
612
היום יש גם כנסו ללינק רק עם אתם רוצים לזכות

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM