Follow by Email

‏הצגת רשומות עם תוויות מה הם המספרים החמים בצאנס. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות מה הם המספרים החמים בצאנס. הצג את כל הרשומות

יום רביעי, 1 ביולי 2015

מה הם המספרים החמים בצאנס - סטטיסטיקה צאנס מקיפה 02-07-2014

סטטיסטיקה צאנס מפעל הפיס 02/07/2015

סטטיסטיקה צאנס מפעל הפיס
סטטיסטיקה צאנס תלתן יהלום לב עלה שכיחות צאנס
7 3615 3612 3665 3612 14504
8 3545 3575 3592 3535 14247
9 3601 3606 3555 3583 14345
10 3622 3565 3679 3579 14445
J 3630 3705 3565 3632 14532
Q 3615 3509 3625 3548 14297
K 3558 3672 3613 3651 14494
A 3674 3616 3566 3720 14576

קלף1.קלף2 צאנס זוגות8.8 2520Q.Q 2652J.J 268510.10 26869.9 2696K.K 27217.7 2772A.A 28459.Q 52658.9 5328K.Q 53379.10 53469.K 53479.A 53487.Q 53608.Q 536210.Q 53718.K 53737.8 53747.A 53778.J 53777.10 5410J.Q 5410A.K 54297.J 54298.10 54338.A 545410.J 546010.A 546210.K 5481A.Q 54829.J 5484A.J 54867.K 54937.9 5525J.K 5580
סטטיסטיקה לוטו 04/07/2015

יום שבת, 18 בינואר 2014

מה הם המספרים החמים בצאנס - סטטיסטיקה צאנס מקיפה 18-01-2014

צאנס מפעל הפיס - שכיחיות קלפים בצאנס

לבקשת הקהל, צאנס מפעל הפיס סטטיסטיקה צאנס מקיפה "רק" על 6000 תוצאות צאנס אחרונות - מקווה שזה מספיק בשבילכם..., זאת שכיחות קלפים בצאנס מפעל הפיס - שכיחות לפי מיקום ושכיחות כללית, כאשר המספרים החמים בצאנס צבועים באדום
המספרים החמים בצאנס
וזהו סטטיסטיקה צאנס אבל של זוגות צאנס מבלי התחשבות במיקום
סטטיסטיקה צאנס מקיפה
מהיכן קלפי צאנס חוזרים אחרי 2-12 הגרלות צאנס אחרונות - כלומר סקיפ בלי חשיבות למיקום
משתי הגרלות צאנס אחרונות בדרך כלל חוזר רק קלף 1
משלוש הגרלות צאנס אחרונות בממוצע חוזר רק קלף צאנס אחד
מארבע הגרלות צאנס אחרונות בממוצע חוזרים 2 קלפים
החזרות יכולות להיות גם אותו קלף יצא כמה פעמים - בשמונה הגרלות צאנס אחרונות חוזרים כבר כל ארבעת קלפי הצאנס - ולכן כמו בלוטו שאמרתי שרוב המספרים החדשים באים מ15 הגרלות הלוטו האחרונות, ככה גם בצאנס -רוב הקלפים באים מ8 הגרלות צאנס אחרונות ואיתם צריך לעבוד. המשך:
 
חזרת קלףלפני הגרלה
12
13
24
25
36
48
510
612
היום יש גם כנסו ללינק רק עם אתם רוצים לזכות

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM