Follow by Email

‏הצגת רשומות עם תוויות ששת מספרי הלוטו. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות ששת מספרי הלוטו. הצג את כל הרשומות

יום שבת, 13 ביולי 2013

איך מחשבים סיכויי זכייה בלוטו


כאשר ברצוננו להבין איך מחשבים סיכויי זכייה בלוטו, כל סוג של לוטו, אנחנו בעצם רוצים לדעת כמה מספרים נכונים יש לך לבחור כדי לזכות בפרס מסוים? (לדוגמה: כמה כדורים או אסימונים ממוספרים עולים בגורל לכל הגרלה?).

במשחק לוטו טיפוסי בעולם, ישנם שישה מספרי לוטו 6/49 עולים בגורל מתוך מגוון רחב של 49 מספרי לוטו ואם יש לך  שישה מספרי לוטו נכונים גם על כרטיס שתואמים את המספרים שעולים בגורל, בעל הכרטיס הוא זוכה, הפרס ניתן ללא קשר לסדר שבו מספרים מופיעים או עולים בהגרלה. ההסתברות שזה יקרה היא בלוטו השכיח בעולם 6/49 היא 1 ב13,983,816.

ניתן להדגים את הסיכוי הקטן הזה של זכייה באופן הבא:


בשקית של כדורי לוטו ישנם 49 כדורים שכולם ממוספרים באופן שונה(כלומר אין מספר חוזר), ישנם 49 דרכים שונות להוציא את הכדור הזוכה, אבל באותה מידה סבירה כדי לבחור את המספר של הכדור הראשון שנבחר מהתיק, ולכן יש 1 ב49 סיכוי של ניבוי של מספר בצורה נכונה. כאשר הזכייה היא הסדרה השנייה, כיום יש שנותרו בתיק רק 48 כדורים (בגלל הכדורים שהוצאו ולא חזרו לשקית), כך שהוא עכשיו 1 ב48 סיכוי לניבוי מספר זה, וכך הלאה.

עם חישוב דומה, אנו יכולים לקבוע את ההסתברות של בחירת מספר נכון אחר כראוי לאחר שכבר יצא לנו מספר זוכה אחד. אנחנו יודעים שיש 49 כדורים שנותרו, וחמישה כדורים נותרו בהגרלה. אז הסיכויים של בחירת מספר כראוי לאחר יש מספר אחד נכון הם 49/5 = 9.8:1. עכשיו נניח שחמישה מספרים כבר יצאו, ואתה צריך לנחש מה המספר הסופי יהיה. נותרו רק 45 כדורים שנותרו לבחירה, אבל מקבלים רק הזדמנות אחת, ולכן רוב הסיכויים הם 45:1 בלבד.

חישוב קומבינציה בלוטו


חישוב קומבינציה הוא דרך של בחירה פרטים מכמה דברים מתוך קבוצה גדולה יותר, שבו (בניגוד לתמורות) על מנת לא משנה. במקרים קטנים שאפשר לספור את מספר שילובים. לדוגמה ניתנה שלושה פירות, למשל תפוח, תפוז ואגס, יש שלושה שילובים של שתיים שניתן להסיק מקבוצה זו: תפוח ואגס, תפוח ותפוז, או אגס ותפוח. באופן רשמי יותר K-S שילוב של סט הוא קבוצת משנה של אלמנטים ברורים של k ס אם הקבוצה יש n אלמנטים, מספר שילובים של K-שווה את המקדם הבינומי, נוסחאת קומבינציה בלוטו היא קצת מסובכת אבל בהמשך אני יראה איך עושים את הכל בקלות.

סיכויי זכייה בלוטו הישראלי


בלוטו הישראלי ישנם 37 מספרי לוטו וכדי לזכות בפרס ראשון אליכם לנחש נכון את שישה המספרים שעולים בגורל, בדרך כלל לחישוב סיכויי זכייה בלוטו משתמשים בנוסחה חשבונית בשם קומבינציה, הדרך הכי פשוטה לחשב את סיכויי זכייה בלוטו היא לחשב 37*36*35*34*33*32 / 1*2*3*4*5*6 = 2324784, זהו סיכויי זכייה בלוטו להביא שישה מספרי לוטו מתוך 37 בלוטו שלנו, בלי מספר חזק כמובן. דרך נוספת לחשב את סיכויי זכייה בלוטו היא לחבר 37/6+36/5+35/4+34/3+33/2+32/1 את התוצאה המתקבלת לעשות אחד חלקי התוצאה.

מספר חזק בלוטו


בלוטו הישראלי יש גם את העניין של מספר חזק שבלעדיו לא ניתן לקבל את הפרס הראשון של הלוטו, כדי לזכות בכל הקופה ולקחת את הפרס הראשון צריך שיהיו לך שישה מספרי לוטו נכונים ועוד מספר חזק נכון. המספרים החזקים בלוטו הישראלי הם מאחד עד שבע, מספרים בלי חזרה, ולכן אם אתם רוצים לחשב את הסיכוי לזכות בפרס הראשון אליכם להכפיל את תוצאת החישוב כפול שבע, במקרה שלנו 2324784*7 = 16273488.


(ツ)

יום רביעי, 10 ביולי 2013

סטטיסטיקה לוטו מקיפה 13.07 lotto statistics

סטטיסטיקה לוטו מקיפה 13/07

לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2494 שתתקיים ביום שבת 13.07.2013, בשבת הגרלת לוטו 2494 יש פרס של שבעה מיליון שקלים וחצי מיליון שקל כפרס שני אחרי שאתמול אף אחד לא זכה בלוטו. זאת סטטיסטיקה לוטו מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2494 כאשר מספרי לוטו חמים עם שכיחות הכי גבוהה באדום טבלת של הסקיפ שכיחות ספרת האחדות אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה שכיחות קבוצות בלוטו ועוד. בתמונה המצורפת סטטיסטיקה לוטו
סטטיסטיקה לוטו מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2494

סטטיסטיקה לוטו לפי מיקום הגרלת הלוטו 2494 שבת

סטטיסטיקה לוטו לפי מיקום הגרלת הלוטו 2493 שלישי
ניתוח לוטו תוצאה אחרונה של יום שלישי 09.07, כל ששת מספרי הלוטו באו מעד שבע הגרלות של הלוטו אחרונות

גרף שכיחויות סטטיסטיקה לוטו
גרף שכיחויות סטטיסטיקה לוטו

בצורה גרפית לפי מיקום מספרי הלוטו הגרלת לוטו 2494

מיקום מספרי הלוטו

Israel lotto statistics draw 2494 July 13th 2013

כאמור רוב מספרי הלוטו החדשים באים מעד 15 הגרלות לוטו אחרונות - ראה הסבר בקישור שהכי למעלה
Israel lotto statistics
שיהיה לכולם בהצלחה בלוטו

יום ראשון, 7 ביולי 2013

סטטיסטיקה לוטו מקיפה 09.07 lotto statistics

סטטיסטיקה לוטו מקיפה 09/07

לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2493 שתתקיים ביום שלישי 09.07.2013, בשלישי הגרלת לוטו 2493 יש פרס של חמישה מיליון שקלים ומיליון וחצי שקל כפרס שני אחרי שאתמול אף אחד לא זכה בלוטו. זאת סטטיסטיקה לוטו מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2493 כאשר מספרי לוטו חמים עם שכיחות הכי גבוהה באדום טבלת של הסקיפ שכיחות ספרת האחדות אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה ועוד. בתמונה המצורפת סטטיסטיקה לוטו :
מספרי לוטו חמים עם שכיחות הכי גבוהה
לוטו

סטטיסטיקה לוטו לפי מיקום הגרלת הלוטו 2493 שלישי
הגרלת הלוטו 2493

ניתוח לוטו תוצאה אחרונה של שבת 06.07, כל ששת מספרי הלוטו באו מעד שמונה הגרלות של הלוטו אחרונות.


israel lotto statistics draw 2493 july 07th 2013 

ששת מספרי הלוטו israel lotto statistics


שיהיה לכולם בהצלחה בלוטו

יום ראשון, 23 ביוני 2013

לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת הלוטו 2489 שלישי 25.06


הגרלת הלוטו 2489 לוטו סטטיסטיקה 25/06

לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2489 עם פרס ראשון בלוטו של שלוש עשרה מיליון שקלים ביום שלישי 25/06/2013 בערב. בתמונה שלפניכם לוטו סטטיסטיקה מקיפה מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות סקיפ שכיחות ספרת האחדות בלוטו שכיחות קבוצות הגרלת מספרי הלוטו אילו מספרי לוטו באו עם אילו ואחרי עם כל ששת מספרי הלוטו של תוצאות הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2489 הגרלת הלוטו 2489 שתערך ביום שלישי.
הגרלת הלוטו 2489 לוטו סטטיסטיקה מקיפה
הגרלת הלוטו 2489 שכיחויות לפי מיקום מספרי הלוטו החמים יהיו בצבע אדום
מספרי הלוטו החמים
 ניתוח תוצאות לוטו 2488 שהיו במוצאי שבת - ששת מספרי הלוטו שיצאו מהגרלה לוטו אחרונה היו :
חמישה מתוך  ששת מספרי הלוטו באו מעד שבע הגרלות לוטו אחרונות כאשר מספר אחד, "30" ,הוא עם סקיפ - כלומר נעדר כבר 23 הגרלות לוטו אחרונות עד ששב והופיע אתמול, כמו כן רק מספר אחד חזר מהגרלה לוטו אחרונה  israel lotto statistics

הגרלת לוטו 2489 סטטיסטיקה של הזוגות
Number: 1 Hits: 171 ( 16.9 %)
With #: 26 2 11 3 21 17 32 10 15 34 8 20 14 29 19 12 30 9 16 22 5 27 18 23 31 24 33 25 7 4 28 13 6 36 35 37
Hits: 36 34 31 31 30 30 30 28 28 28 27 27 26 25 25 25 24 24 24 23 22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 20 18 18 10 8 8
Pairs total: 855

Number: 2 Hits: 187 ( 18.5 %)
With #: 11 24 12 1 17 20 3 21 8 28 32 34 26 22 9 31 14 4 10 7 19 33 18 16 29 23 25 15 6 13 5 27 30 36 35 37
Hits: 37 37 35 34 33 32 31 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 19 18 14 10 7
Pairs total: 935

Number: 3 Hits: 193 ( 19.1 %)
With #: 14 20 18 10 4 24 33 23 17 2 26 30 32 1 22 11 27 28 7 34 9 5 21 12 15 31 16 29 8 25 19 13 6 37 36 35
Hits: 36 36 34 33 33 33 33 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 29 28 28 27 26 26 24 24 23 23 23 23 22 22 20 18 14 10 8
Pairs total: 965

Number: 4 Hits: 155 ( 15.3 %)
With #: 3 30 21 17 24 8 2 20 11 18 26 27 5 34 23 14 13 19 32 22 1 29 6 15 33 12 7 25 16 10 28 31 9 37 36 35
Hits: 33 31 29 29 28 27 27 27 25 25 24 23 23 23 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 18 18 17 17 17 13 12 11 11
Pairs total: 775

Number: 5 Hits: 153 ( 15.1 %)
With #: 11 24 30 21 10 15 3 8 14 34 16 6 7 4 9 25 2 1 26 20 32 19 28 33 23 17 29 18 12 13 22 27 31 36 35 37
Hits: 32 30 29 27 27 27 26 25 25 25 23 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 10 9 9
Pairs total: 765

Number: 6 Hits: 168 ( 16.6 %)
With #: 25 27 10 29 17 16 30 9 32 19 7 20 26 21 31 22 8 5 28 18 33 12 2 24 11 23 14 4 13 1 3 15 34 36 35 37
Hits: 35 34 33 32 29 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 25 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 19 18 18 16 16 13 11 5
Pairs total: 840

Number: 7 Hits: 171 ( 16.9 %)
With #: 20 24 21 33 23 15 3 10 28 6 12 8 2 30 11 14 25 16 18 9 34 5 26 29 22 31 17 1 27 36 4 13 19 32 35 37
Hits: 32 32 30 30 29 28 28 28 27 27 26 26 26 26 26 25 24 24 24 24 24 23 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 18 16 13 10
Pairs total: 855

Number: 8 Hits: 191 ( 18.9 %)
With #: 31 21 14 17 25 10 24 2 28 16 34 12 20 29 26 23 11 4 33 1 7 22 13 30 19 9 5 6 3 18 15 27 32 35 37 36
Hits: 42 41 39 32 31 31 30 30 30 30 30 29 29 28 28 28 27 27 27 27 26 25 25 25 25 25 25 24 23 22 21 21 16 16 12 8
Pairs total: 955

Number: 9 Hits: 168 ( 16.6 %)
With #: 24 33 27 18 20 16 6 2 23 17 21 30 3 15 8 32 25 34 1 10 12 7 26 5 28 31 19 22 11 13 29 14 4 35 37 36
Hits: 36 33 31 30 29 29 28 28 28 27 27 27 27 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 22 22 19 19 18 17 16 13 10 7 6
Pairs total: 840

Number: 10 Hits: 178 ( 17.6 %)
With #: 11 6 3 34 16 30 32 8 21 19 7 1 23 5 17 12 14 2 31 20 24 22 9 26 27 28 29 15 33 25 4 18 13 37 36 35
Hits: 34 33 33 32 31 31 31 31 29 29 28 28 28 27 27 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23 22 20 20 20 17 16 14 14 12 7
Pairs total: 890

Number: 11 Hits: 181 ( 17.9 %)
With #: 2 15 25 10 24 5 31 21 1 13 3 29 12 23 8 26 30 7 4 19 20 17 16 33 34 28 18 22 6 9 27 14 32 36 35 37
Hits: 37 36 36 34 32 32 32 31 31 30 30 29 28 28 27 27 26 26 25 25 23 23 23 23 23 22 22 22 21 19 19 18 18 13 9 5
Pairs total: 905

Number: 12 Hits: 181 ( 17.9 %)
With #: 2 21 20 30 28 26 25 8 19 23 24 33 31 11 16 10 18 13 7 29 1 9 3 17 15 34 6 22 32 27 4 5 14 35 37 36
Hits: 35 34 33 32 31 31 30 29 29 29 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 23 23 23 22 22 21 20 20 18 18 15 13 10
Pairs total: 905

Number: 13 Hits: 146 ( 14.4 %)
With #: 11 21 31 28 12 16 29 8 24 17 2 33 22 19 32 4 3 14 15 20 7 6 26 18 9 1 30 5 23 27 34 25 10 35 37 36
Hits: 30 29 28 26 26 25 25 25 24 23 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 14 14 12 12 11
Pairs total: 730

Number: 14 Hits: 170 ( 16.8 %)
With #: 8 3 17 23 34 21 2 24 27 30 10 1 5 20 7 31 15 32 18 25 22 28 29 4 16 6 13 19 12 33 11 26 9 35 36 37
Hits: 39 36 32 30 30 29 27 27 27 27 27 26 25 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 22 21 21 20 19 18 18 18 17 16 16 12 10
Pairs total: 850

Number: 15 Hits: 171 ( 16.9 %)
With #: 11 34 26 27 21 24 7 1 19 5 32 17 25 33 31 9 28 14 18 3 2 12 20 30 22 23 8 13 4 29 10 6 16 35 37 36
Hits: 36 34 32 30 28 28 28 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 23 23 23 23 22 22 21 20 20 20 20 16 16 12 12 8
Pairs total: 855

Number: 16 Hits: 165 ( 16.3 %)
With #: 10 8 9 6 28 12 22 23 21 17 19 13 1 7 18 26 2 33 3 24 20 11 30 5 29 27 14 32 31 25 4 34 15 35 36 37
Hits: 31 30 29 29 29 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 21 21 21 20 20 19 18 18 16 15 15 10
Pairs total: 825
הגרלת לוטו 2489
Number: 17 Hits: 176 ( 17.4 %)
With #: 2 8 14 21 3 1 30 4 24 26 6 19 20 10 25 9 15 31 32 18 16 34 13 11 12 22 7 27 5 29 33 28 35 23 37 36
Hits: 33 32 32 32 31 30 30 29 29 29 29 28 28 27 27 27 27 26 26 25 25 25 23 23 23 22 21 20 19 17 16 16 16 15 13 9
Pairs total: 880

Number: 18 Hits: 160 ( 15.8 %)
With #: 3 31 26 20 9 34 25 12 17 2 4 22 24 15 16 7 14 6 21 1 11 8 28 23 29 32 13 33 5 27 30 19 10 36 35 37
Hits: 34 33 32 31 30 28 27 26 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 22 22 22 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 13 7 6
Pairs total: 800

Number: 19 Hits: 163 ( 16.1 %)
With #: 27 28 10 12 32 17 15 6 33 21 25 1 8 16 2 11 22 31 30 23 3 9 26 5 13 4 29 34 14 7 24 18 20 35 36 37
Hits: 31 30 29 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 25 25 25 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 21 21 19 18 18 17 13 11 10 9
Pairs total: 815

Number: 20 Hits: 176 ( 17.4 %)
With #: 3 12 7 2 26 18 21 8 9 28 17 25 34 4 1 31 32 33 6 10 14 27 24 11 15 16 5 30 22 13 29 23 19 36 35 37
Hits: 36 33 32 32 32 31 30 29 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 26 25 25 24 24 23 23 23 21 21 21 20 18 16 13 12 10 6
Pairs total: 880

Number: 21 Hits: 203 ( 20.1 %)
With #: 26 8 31 12 23 30 25 17 28 11 7 1 20 2 24 10 13 14 4 15 29 9 5 16 3 19 33 27 32 6 18 22 37 34 36 35
Hits: 43 41 35 34 34 33 33 32 32 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29 28 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 23 22 20 18 15 15
Pairs total: 1015

Number: 22 Hits: 157 ( 15.5 %)
With #: 3 2 28 24 33 16 25 10 6 32 8 31 19 18 14 1 15 11 17 29 12 7 21 20 4 13 34 9 23 26 30 27 5 36 37 35
Hits: 30 29 29 27 27 26 26 25 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 19 19 19 18 17 17 15 7 4
Pairs total: 785

Number: 23 Hits: 166 ( 16.4 %)
With #: 21 3 24 25 14 7 12 31 10 11 8 9 27 16 28 2 29 19 33 1 15 32 4 6 34 18 5 22 30 13 26 20 17 35 36 37
Hits: 34 32 31 31 30 29 29 29 28 28 28 28 26 26 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21 20 20 19 18 17 17 16 15 12 11 9
Pairs total: 830

Number: 24 Hits: 190 ( 18.8 %)
With #: 2 9 3 30 11 7 29 23 31 34 8 21 5 26 17 33 12 15 4 22 14 28 25 10 20 13 18 16 27 6 1 19 32 36 35 37
Hits: 37 36 33 33 32 32 31 31 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 18 18 12 11 9
Pairs total: 950

Number: 25 Hits: 177 ( 17.5 %)
With #: 11 6 21 8 23 12 28 31 30 20 32 34 26 18 17 15 19 22 29 24 9 27 7 14 33 2 3 5 1 10 16 4 13 36 35 37
Hits: 36 35 33 31 31 30 29 29 28 28 28 28 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 24 23 23 23 22 22 22 20 19 18 14 11 9 9
Pairs total: 885

Number: 26 Hits: 180 ( 17.8 %)
With #: 21 1 18 20 15 3 12 31 24 34 2 17 8 11 25 33 6 29 27 10 30 16 4 9 7 19 28 5 32 13 22 14 23 36 35 37
Hits: 43 36 32 32 32 31 31 31 30 30 29 29 28 27 27 26 26 25 24 24 24 24 24 24 23 22 21 21 20 19 19 17 17 12 10 10
Pairs total: 900

Number: 27 Hits: 159 ( 15.7 %)
With #: 6 9 19 15 3 32 31 14 23 21 25 30 20 26 24 4 10 33 34 1 8 16 17 12 29 7 2 11 28 22 18 13 5 36 37 35
Hits: 34 31 31 30 30 29 28 27 26 25 25 24 24 24 23 23 23 23 23 22 21 21 20 20 20 20 19 19 19 17 17 17 16 12 8 4
Pairs total: 795

Number: 28 Hits: 169 ( 16.7 %)
With #: 21 12 2 19 8 32 20 16 22 25 3 30 7 34 24 13 29 15 23 6 9 14 10 11 18 26 1 33 5 27 31 4 17 35 36 37
Hits: 32 31 30 30 30 30 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26 26 25 24 23 23 23 23 22 21 21 20 20 20 19 18 17 16 10 6 6
Pairs total: 845

Number: 29 Hits: 161 ( 15.9 %)
With #: 6 24 31 11 8 21 28 25 13 26 1 12 33 34 30 2 23 32 14 3 7 22 10 16 19 15 27 4 18 5 20 9 17 36 35 37
Hits: 32 31 31 29 28 27 26 26 25 25 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 20 20 20 20 19 18 17 17 10 8 8
Pairs total: 805

Number: 30 Hits: 173 ( 17.1 %)
With #: 21 24 12 3 4 10 17 6 5 25 28 14 9 11 7 32 8 34 1 29 26 27 16 15 19 20 33 2 22 23 13 18 31 35 37 36
Hits: 33 33 32 31 31 31 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 24 23 23 23 21 20 18 18 18 18 17 16 15 13 9
Pairs total: 865

Number: 31 Hits: 176 ( 17.4 %)
With #: 8 21 18 11 24 26 29 23 25 13 27 12 2 34 15 17 10 20 6 14 22 33 19 3 1 9 7 16 32 28 4 35 30 5 36 37
Hits: 42 35 33 32 31 31 31 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 26 25 25 24 24 24 23 22 22 21 20 20 18 17 17 16 15 8 4
Pairs total: 880

Number: 32 Hits: 166 ( 16.4 %)
With #: 3 10 1 2 28 27 19 6 25 15 20 17 30 21 22 9 14 33 34 29 23 13 5 4 12 31 16 26 18 24 11 8 7 35 37 36
Hits: 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 22 21 21 21 21 20 20 20 19 18 18 16 16 13 12 11
Pairs total: 830

Number: 33 Hits: 166 ( 16.4 %)
With #: 3 9 7 12 24 34 22 8 19 15 20 26 21 29 2 31 32 16 27 23 11 25 6 13 1 10 30 4 5 28 18 14 17 35 37 36
Hits: 33 33 30 29 29 29 27 27 27 26 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 20 20 20 20 20 18 18 16 12 12 5
Pairs total: 830

Number: 34 Hits: 173 ( 17.1 %)
With #: 15 10 24 14 8 2 26 33 20 1 25 3 18 31 28 17 29 30 9 5 32 7 11 27 12 4 22 23 19 16 21 13 6 35 36 37
Hits: 34 32 31 30 30 30 30 29 28 28 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 21 21 21 18 18 17 16 14 11 3
Pairs total: 865

Number: 35 Hits: 81 ( 8 %)
With #: 31 14 17 8 12 21 30 16 34 32 7 37 23 33 15 36 13 24 19 4 6 20 26 28 9 2 11 5 25 1 29 3 10 18 27 22
Hits: 17 16 16 16 15 15 15 15 14 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 4 4
Pairs total: 405

Number: 36 Hits: 80 ( 7.9 %)
With #: 7 16 21 22 2 18 11 6 37 10 14 24 26 27 35 20 13 23 32 34 4 25 3 29 12 19 1 5 17 30 15 31 8 28 9 33
Hits: 20 15 15 15 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 6 6 5
Pairs total: 400
israel lotto statistics
Number: 37 Hits: 70 ( 6.9 %)
With #: 21 10 3 17 12 30 35 36 8 13 32 33 15 4 14 7 26 16 5 23 24 25 19 29 1 27 22 9 2 20 18 28 11 6 31 34
Hits: 20 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 3
Pairs total: 350

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM